Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Ruský slovník (česko-ruský slovník)

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Ru ruský překlad
akronym - акроним
aktivova kal - активный ил
Albany (New York) - Олбани (Нью-Йорк)
Alkany - Алканы
Alkeny - Алкены
Alkyny - Алкины
Aminokyseliny - Аминокислоты
aminokyseliny - аминокислота
Aminy - Амины
Anthony Hopkins - Хопкинс, Филип Энтони
antonymum - антонимы
az - анис
Ardenny - Арденны (горы)
Areny - Арены
Armáda Spojech států - Армия Соединённых Штатов Америки
Atény - Афины
Athény - Афины
Atomové hodiny - Атомные часы
bastardizace fauny - вырождение фауны
Bedrník az - Анис
bezstarost - беззаботный
běž - обычный
Bikiny - Бикини
blahoslave - беатификация
blok obytch budov - многоквартирный жилой дом
bojác - робкий
brány - борона
brus - абразивный
Cévnaté rostliny - Сосудистые растения
Čáp čer - Чёрный аист
čára stavu hladiny vody - динамический график
čas vol - время отдыха
část rostliny - часть растения
částečně halogenova chlorfluorova uhlovodík - частично галогенизированные хлорфторуглероды
čer - чёрный
červe - красный
Červe obr - Красный гигант
Červe trpaslík (hvězda) - Красный карлик
čet - многочисленный
čin trest proti prostředí životnímu - экологическое преступление
Dál východ - Дальний Восток
dějiny - история
Dějiny umění - История искусства
dibenzodioxin polychlorova - полихлордибензо-пара-диоксин
dibenzofuran polychlorova - полихлорированный дибензофуран
Diethylamid kyseliny lysergové - ЛСД
Diosos - Дионис
dočas - временный
dostateč - достаточный
Drážďany - Дрезден
druh rostlin Posidonia - Najadales, триостренник
druh rostlin Posidonia - триостренник
Dřevě nástroj - Деревянные духовые музыкальные инструменты
dřevě nástroj - камышовая аппаратура
dřevě výrobek - изделие из древесины
Důmysl rytíř Don Quijote de la Mancha - Дон Кихот
Dusičnan drasel - Нитрат калия
ekosystém mezinárodně význam - экосистема международного значения
Eratosthenés z Kyrény - Эратосфен
fenol halogenova - галогенизированный фенол
Fenykl obec - Фенхель
Fenylalanin - Фенилаланин
Fenylketonurie - Фенилкетонурия
Filipíny - Филиппины
Ganymed (měsíc) - Ганимед (спутник)
Ganymédés - Ганимед
geneticky modifikova organizmus - генетически модифицированный организм
Glutaman sod - Глутамат натрия
Golanské výšiny - Голанские высоты
Gorgony - Горгоны
Grand Canyon - Гранд-Каньон
Groznyj - Грозный
halogenova bifenyl - галогенизированный бифенил
halogenova uhlovodík - галогенизированный углеводород
Hieronymus Bosch - Босх, Иероним
hluk přenáše vzduchem - шум от находящихся в воздухе источников
hluk přerušova - прерывистый звук
hodiny - часы
hodnot - ценный
homonymum - омоним
Hora Svaté Heleny - Сент-Хеленс (вулкан)
Hroch obojživel - Обыкновенный бегемот
Hruškovec přelahod - Авокадо
Hydrogenuhličitan sod - Гидрокарбонат натрия
Hydroxid sod - Гидроксид натрия
hyponymum - гипоним
chlorfluorova uhlovodík - хлорфторуглероды
Chlorid sod - Хлорид натрия
chlorova uhlovodík - хлорированный углеводород
integrované technologie ochrany životního prostředí - интегрированная природоохранная технология
Integrova obvod - Интегральная схема
introdukce druhů rostlinch - заселение видов растений
introdukce druhů živočišch - заселение видов животных
inžer - инженер
Inžerství - Инженерное дело
inžerství - инжиниринг
inžerství biologické - биоинженерия
inžerství environmentální - средства и методы охраны окружающей среды
inžerství genetické - генная инженерия
inžerství stavební - гражданское строительство

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit ný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny AFangličtiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama