Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
aktivova kal - aktív iszap
Alkany - Alkánok
Alkeny - Alkének
Alkyny - Alkinek
aminokyseliny - aminosav
Aminy - Aminok
Anthony Hopkins - Anthony Hopkins
antonymum - ellentett
az - ánizs
Ardenny - Ardennek
Atény - Athén
Athény - Athén
Atomové hodiny - Atomóra
bastardizace fauny - az állatvilág elkorcsosítása
Bedrník az - Ánizs
bezstarost - gondtalan
Bikiny - Bikini (fürdőruha)
bikiny - bikini
blok obytch budov - lakóház
bojác - félénk
brány - borona
Cévnaté rostliny - Szövetes növények
Čáp čer - Fekete gólya
čára stavu hladiny vody - haladásvonal
čas vol - szabadidő
část rostliny - növényrész
částečně halogenova chlorfluorova uhlovodík - részlegesen halogénezett klórozott fluorozott szénhidrogén
čer - fekete
červe - piros
Červe obr - Vörös óriás
Červe trpaslík (hvězda) - Vörös törpe
čet - számos
čin trest proti prostředí životnímu - környezet elleni bűn
Dál východ - Távol-Kelet
dějiny - történet
Dějiny umění - Művészettörténet
Deweyův desetin systém - Dewey-féle tizedes osztályozás
dibenzodioxin polychlorova - poliklórozott dibenzo-p-dioxin
dibenzofuran polychlorova - poliklórozott dibenzofurán
Diethylamid kyseliny lysergové - LSD
Diosos - Dionüszosz
dočas - ideiglenes
dostateč - elég
Drážďany - Drezda
druh rostlin Posidonia - hínárféle
Dřevě nástroj - Fafúvós hangszerek
dřevě výrobek - fatermék
Důmysl rytíř Don Quijote de la Mancha - Don Quijote
Dusičnan drasel - Kálium-nitrát
ekosystém mezinárodně význam - nemzetközileg fontos ökoszisztéma
Eratosthenés z Kyrény - Eratoszthenész Pentatlosz
fenol halogenova - halogénezett fenol
fenykl - édes
Fenykl obec - Édeskömény
Fenylalanin - Fenilalanin
Fenylketonurie - Fenilketonúria
Filipíny - Fülöp-szigetek
Ganymed (měsíc) - Ganümédész (hold)
Ganymédés - Ganümédész
geneticky modifikova organizmus - genetikailag módosított szervezet
Glutaman sod - Nátrium-glutamát
Golanské výšiny - Golán-fennsík
Gorgony - Gorgók
Grand Canyon - Grand Canyon
halogenova bifenyl - halogénezett bifenil
halogenova uhlovodík - halogénezett szénhidrogén
Hieronymus Bosch - Hieronymus Bosch
hluk přenáše vzduchem - levegőben terjedő zaj
hluk přerušova - megszakításos zaj
Hodiny - Óra (eszköz)
hodiny - óra
hodnot - értékes
homonymum - homonímia
Hroch obojživel - Nílusi víziló
Hruškovec přelahod - Avokádó
Hydroxid sod - Nátrium-hidroxid
chlorfluorova uhlovodík - klórozott-fluorozott szénvegyület
Chlorid sod - Nátrium-klorid
chlorova uhlovodík - klórozott szénhidrogén
integrované technologie ochrany životního prostředí - integrált környezetvédelmi technológia
Integrova obvod - Integrált áramkör
introdukce druhů rostlinch - növényfajok betelepítése
introdukce druhů živočišch - állatfajok betelepítése
inžer - mérnök
inžerství - mérnöki tudomány
inžerství biologické - biotechnika
inžerství environmentální - környezetmérnöki tudomány
inžerství genetické - génsebészet
inžerství stavební - építőmérnöki tudomány
jedi - egyetlen
Jinan dvoulaloč - Ginkgo biloba
Jmen rod - Nem (nyelvészet)
Johnny Cash - Johnny Cash
kal odvodně - víztelenített iszap
Karboxylové kyseliny - Karbonsavak
Kardamovník obec - Kardamom
kategorie ohrožech druhů - veszélyeztetett fajok kategóriája
Kategorie:Filipíny - Kategória:Fülöp-szigetek
Kategorie:Fotbalové stadiony - Kategória:Labdarúgó-stadionok
Kategorie:Svatý Vincenc a Grenadiny - Kategória:Saint Vincent

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit ný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama