Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Turecký slovník (česko-turecký slovník)

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Tu turecký překlad
Alkany - Alkan
Alkeny - Alken
Aminokyseliny - Aminoasit
Aminy - Amin
Anthony Hopkins - Anthony Hopkins
Antonymum - Antonim
az - anason
Ardenny - Ardenler
Atény - Atina
Athény - Atina
Bedrník az - Anason
bezstarost - kaygısız
brus - aşındırıcı
Čáp čer - Kara leylek
čer - siyah
červe - kırmızı
Červe trpaslík (hvězda) - Kırmızı cüce
Dál východ - Uzak Doğu
Dějiny umění - Sanat tarihi
Deweyův desetin systém - Dewey ondalık sınıflandırma
Diethylamid kyseliny lysergové - LSD
Diosos - Dionysos
dostateč - yeterli
Drážďany - Dresden
dřevě nástroj - tahta nefesli çalgılar
Důmysl rytíř Don Quijote de la Mancha - Don Kişot
Dusičnan drasel - Potasyum nitrat
Eratosthenés z Kyrény - Eratosthenes
Fenykl obec - Rezene
Fenylalanin - Fenilalanin
Fenylketonurie - Fenilketonüri
Filipíny - Filipinler
Ganymed (měsíc) - Ganymede (uydu)
Ganymédés - Ganimedes
Golanské výšiny - Golan Tepeleri
Gorgony - Gorgonlar
Groznyj - Grozni
Hieronymus Bosch - Hieronymus Bosch
Hodiny - Saat (alet)
Hora Svaté Heleny - St. Helens Dağı
Hroch obojživel - Suaygırı
Hruškovec přelahod - Avokado
Hydrogenuhličitan sod - Sodyum bikarbonat
Hydroxid sod - Sodyum hidroksit
hyponymum - alt kavram
Chemické inžerství - Kimya mühendisliği
Integrova obvod - Tümleşik devre
Inžerství - Mühendislik
Jinan dvoulaloč - Mabet ağacı
Johnny Cash - Johnny Cash
Karboxylové kyseliny - Karboksilik asit
Kardamovník obec - Kakule
Kategorie:Filipíny - Kategori:Filipinler
Kategorie:Inžerství - Kategori:Mühendislik
Kategorie:Měny - Kategori:Para birimleri
Kategorie:Svatý Vincenc a Grenadiny - Kategori:Saint Vincent ve Grenadinler
Kategorie:Zábava a vol čas - Kategori:Eğlence
Ketony - Keton
Kongres Spojech států amerických - ABD Kongresi
Kos čer - Karatavuk
Letectvo Spojech států - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri
- tembel
mícha - çeşitli
Mikrovlny - Mikrodalga
milost trojúhelník - aşk üçgeni
Námořnictvo Spojech států - ABD Donanması
nedáv - yeni
Norny - Norn
Nymfy - Nemf
Nyx - Niks
obtíž - zor
odda - düşkün
odváž - cüretkâr
Ókeanovny - Okeanidler
onyx - onix
Organizace pro osvobození Palestiny - Filistin Kurtuluş Örgütü
Organizace spojech národů - Birleşmiş Milletler
Pepř čer - Karabiber
pev disk - sabit disk
Plyn obr - Gaz devleri
Pobřeží slonoviny - Fildişi Kıyısı
počet - geniş
pohodl - rahat
Poločas přeměny - Yarılanma süresi
Polyvinylchlorid - Polivinil klorür
pozor - dikkatli
Prezident Spojech států amerických - Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanları
proveditel - mümkün
překvape - şaşırmış
přestup rok - artık yıl
přesýpací hodiny - kum saati
přístup - hazır
Puštík obec - Alaca baykuş
rafinova - kurnaz
Ros bod - Çiy noktası
Rostliny - Bitkiler
Semenné rostliny - Tohumlu bitkiler
Senát Spojech států amerických - ABD Senatosu
Severní Mariany - Kuzey Mariana Adaları
slavík obec - bülbül

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit ný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny AFangličtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama