Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (česko-francouzský slovník)

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   F francouzský překlad
akronym - acronyme
aktivova kal - boue activée
Albany (New York) - Albany (New York)
Alkany - Alcane
Alkeny - Alcène
Alkyny - Alcyne
aminokyseliny - acide aminé
Aminy - Amine (chimie)
Anthony Hopkins - Anthony Hopkins
Antonymum - Antonymie
antonymum - antonyme
az - anis
Ardenny - Ardenne
Areny - Hydrocarbure aromatique
Atény - Athènes
Athény - Athènes
Atomové hodiny - Horloge atomique
bastardizace fauny - introduction d'espèces animales étrangères
Bedrník az - Anis vert
bezstarost - insouciant
běž - commun
Bikiny - Bikini (vêtement)
bikiny - bikini
blahoslave - béatification
blok obytch budov - immeuble en copropriété
bojác - timide
brány - herse
brus - abrasif
Cévnaté rostliny - Tracheobionta
Čáp čer - Cigogne noire
čára stavu hladiny vody - courbe de progression
čas vol - temps libre
část rostliny - partie de la plante
částečně halogenova chlorfluorova uhlovodík - hydrocarbures chlorofluorés
čer - noir
červe - rouge
Červe obr - Géante rouge
Červe trpaslík (hvězda) - Naine rouge
čet - nombreux
čin trest proti prostředí životnímu - crime écologique
Dál východ - Extrême-Orient
dějiny - histoire
Dějiny umění - Histoire de l'art
Deweyův desetin systém - Classification décimale de Dewey
dibenzodioxin polychlorova - dioxine-p de dibenzofuranne polychloré
dibenzofuran polychlorova - polychlorodibenzofurane
Diethylamid kyseliny lysergové - LSD
Diosos - Dionysos
dočas - temporaire
dostateč - suffisant
Drážďany - Dresde
druh rostlin Posidonia - posidonie
Dřevě nástroj - Bois (musique)
dřevě nástroj - bois
dřevě výrobek - produit du bois
Důmysl rytíř Don Quijote de la Mancha - Don Quichotte
Dusičnan drasel - Salpêtre
džíny - jean
ekosystém mezinárodně význam - écosystème d'importance internationale
Eratosthenés z Kyrény - Ératosthène
fenol halogenova - phenol halogéné
fenykl - fenouil
Fenykl obec - Fenouil
Fenylalanin - Phénylalanine
Fenylketonurie - Phénylcétonurie
Filipíny - Philippines
Ganymed (měsíc) - Ganymède (lune)
Ganymédés - Ganymède
geneticky modifikova organizmus - organisme génétiquement modifié
Glutaman sod - Glutamate monosodique
Golanské výšiny - Golan
Gorgony - Gorgone
Groznyj - Grozny
halogenova bifenyl - biphényles halogénés
halogenova uhlovodík - hydrocarbure halogéné
Hieronymus Bosch - Jérôme Bosch
hluk přenáše vzduchem - bruit aérien
hluk přerušova - bruit intermittent
hnojník obec - coprin chevelu
hodiny - horloge
hodnot - précieux
Homonymum - Homonymie
homonymum - homonyme
Hora Svaté Heleny - Mont Saint Helens
Hroch obojživel - Hippopotamus amphibius
Hruškovec přelahod - Avocatier
Hydrogenuhličitan sod - Bicarbonate de soude
Hydroxid sod - Hydroxyde de sodium
hyperonymum - hyperonyme
hyperonymum - terme plus général
hyperonymum - termes plus généraux
hyponymum - termes plus restreints
hyponymum - hyponyme
Chemické inžerství - Génie des procédés
chlorfluorova uhlovodík - chlorofluorocarbure
Chlorid sod - Chlorure de sodium
chlorova uhlovodík - hydrocarbure chloré
integrované technologie ochrany životního prostředí - technologie de protection environnementale intégrée
Integrova obvod - Circuit intégré
introdukce druhů rostlinch - introduction d'espèces végétales

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit ný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama