Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovenský slovník (česko-slovenský slovník / čeština - slovenština [slovenčina])

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Sk slovenský překlad
aktivova kal - aktivovaný kal
Albany (New York) - Albany
Alkany - Alkán
Alkeny - Alkén
Alkyny - Alkín
aminokyseliny - aminokyselina
Aminy - Amín
antonymum - antonymum
az - aníz
Areny - Arén
Athény - Atény
Atomové hodiny - Atómové hodiny
bastardizace fauny - kríženie fauny
bezstarost - bezstarostný
blahoslave - blahoreèenie
blok obytch budov - činžovný dom
brány - brána
brus - abrazívny
Čáp čer - Bocian čierny
čára stavu hladiny vody - čiara vodného stavu
čas vol - voľný čas
část rostliny - časť rastliny
částečně halogenova chlorfluorova uhlovodík - HCFC
čer - čierny
červe - červená
červe - červený
Červe obr - Červený obor
Červe trpaslík (hvězda) - Červený trpaslík
čin trest proti prostředí životnímu - environmentálny zločin
dibenzodioxin polychlorova - polychlórovaný dibenzodioxín
dibenzofuran polychlorova - polychlórovaný dibenuofurán
Diethylamid kyseliny lysergové - Dietylamid kyseliny lysergovej
Diosos - Dionýzos
Drážďany - Drážďany
druh rostlin Posidonia - Posidonia
dřevě nástroj - Pihala
dřevě výrobek - drevený produkt
Důmysl rytíř Don Quijote de la Mancha - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
Dusičnan drasel - Dusičnan draselný
ekosystém mezinárodně význam - medzinárodne významný ekosystém
Eratosthenés z Kyrény - Eratostenes
fenol halogenova - halogénovaný fenol
Fenykl obec - Fenikel obyčajný
Fenylketonurie - Fenylketonúria
Filipíny - Filipíny
Ganymed (měsíc) - Ganymedes (mesiac)
Ganymédés - Ganymedes (mytológia)
geneticky modifikova organizmus - geneticky modifikovaný organizmus
Glutaman sod - Glutaman sodný
Grand Canyon - Veľký kaňon
Groznyj - Groznyj
halogenova bifenyl - halogénovaný bifenyl
halogenova uhlovodík - halogénovaný uhľovodík
Hieronymus Bosch - Hieronymus Bosch
hluk přenáše vzduchem - hluk nesený vzduchom
hluk přerušova - prerušovaný (diskontinuitný) hluk
hodiny - hodiny
homonymum - homonymum
Hora Svaté Heleny - Saint Helens
Hydroxid sod - Hydroxid sodný
hyperonymum - širšie významy
hyperonymum - hyperonymum
hyponymum - užšie významy
Chemické inžerství - Chemické inžinierstvo
chlorfluorova uhlovodík - chlórfluóruhľovodík
Chlorid sod - Chlorid sodný
chlorova uhlovodík - chlórovaný uhľovodík
integrované technologie ochrany životního prostředí - integrovaná technológia ochrany životného prostredia
Integrova obvod - Integrovaný obvod
introdukce druhů rostlinch - introdukcia rastlinných druhov
introdukce druhů živočišch - introdukcia živočíšnych druhov
inžerství - inžinierstvo
inžerství biologické - bioinžinierstvo
inžerství environmentální - environmentálne inžinierstvo
inžerství genetické - genetické inžinierstvo
inžerství stavební - stavebníctvo
Jinan dvoulaloč - Ginko dvojlaločné
Johnny Cash - Johnny Cash
kal odvodně - dehydrovaný kal
Karboxylové kyseliny - Karboxylová kyselina
kategorie ohrožech druhů - kategória ohrozených druhov
Kategorie:Filipíny - Kategória:Filipíny
Kategorie:Fotbalové stadiony - Kategória:Futbalové štadióny
Kategorie:Měny - Kategória:Mena
Kategorie:Svatý Vincenc a Grenadiny - Kategória:Svätý Vincent a Grenadíny
Kategorie:Zábava a vol čas - Kategória:Zábava
Ketony - Ketón
Klop obvod - Preklápací obvod
Kongres Spojech států amerických - Kongres Spojených štátov
kov barev - neželezný kov
kyslík rozpuště - rozpustený kyslík
látka znečišťující potraviny - potravinový polutant
legislativa k inžerství genetickému - legislatíva týkajúca sa genetického inžinierstva
legislativa k látkám nebezpečm - legislatíva týkajúca sa nebezpečných látok
legislativa k limitům maximálním přípustm - nariadenie o maximálne prípustných limitoch
legislativa k řešení událostí mimořádch - mimoriadne zákony
les dešt - dažďový les
les přiroze - prírodný les
les smíše - zmiešaný les
les smíše s mlázím - združený les stredný

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit ný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
AFangličtiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama