Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz řídit bylo nalezeno překladů: 87 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 76).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
řídit - conduct v:
{kAndHkt}
řídit - control
{kHntrCl}
řídit - direct
{dRekt}
řídit - drive
{drTv}
řídit - govern
{gAvRn}
řídit - lead v:
{li:d}
řídit - manage v:
{mEnHZ}
řídit - navigate
{nEvHgJt}
řídit - regulate v:
{regjHlJt}
řídit - run
{rAn}
řídit - steer v:
{stIr}
nařídit - command v:
{kHmEnd}
nařídit - decree v:
{dIkri:}
nařídit - direct v:
{dRekt}
nařídit - enjoin v:
{enZYn}
nařídit - order
{OrdR}
nařídit - prescribe
{prHskrTb}
nařídit - set v:
{set}
podřídit - conform v:
{kHnfOrm}
podřídit - conform to v:
podřídit - subordinate v:
{sHbOrdHnJt}
podřídit se - conform
{kHnfOrm}
podřídit se - eat humble pie v:
podřídit se - obey
{CbJ}
podřídit se - submit
{sHbmIt}
podřídit se - subserve
podřídit se - succumb
{sHkAm}
pořídit - procure
{prCkjUr}
předem roztřídit - presort
předtřídit - presort v:
roztřídit - assort v:
roztřídit - classify v:
{klEsHfT}
roztřídit - pigeon-hole v:
roztřídit - sort v:
{sOrt}
roztřídit - sort out v:
rychle vyřídit - toss off
řídit loď po větru - luff
{lAf}
řídit se - abide by
řídit se - go by
řídit se čím - obey
{CbJ}
řiditelnost - maneuverability n:
{mHnu:vRHbIlIti:}
říditelný - controllable adj:
{kHntrClHbHl}
řiditelný - dirigible adj:
řiditelný - steerable adj:
řídítka - handle-bars n:
řídítka - handlebar n:
řidítka - handlebars n:
{hEndHlba:rz}
řidítko - handlebar
seřídit - adjust v:
{HZAst}
seřídit - refit v:
{ri:fIt}
seřídit - regulate v:
{regjHlJt}
setřídit - true up v:
setříditelný - sortable adj:
špatně pořídit - eat crow
třídit - categorize
{kEtHgRTz}
třídit - class v:
{klEs}
třídit - classify v:
{klEsHfT}
třídit - sort v:
{sOrt}
třídit podle - sort by
úspěšně řídit činnost - bring it off n:
vyřídit - dispose of v:
vyřídit - execute
{eksHkju:t}
vyřídit - give a message
vyřídit - settle up v:
vyřídit co - attend to [id.]
vyřídit rychle - toss off
vyřídit si to - tackle
{tEkHl}
vytřídit - screen out v:
vytřídit - sort out v:
vytřídit - winnow n:
{wInC}
zařídit - appoint
{HpYnt}
zařídit - arrange
{RJnZ}
zařídit - establish v:
{IstEblIL}
zařídit - fix v:
{fIks}
zařídit - fix up v:
zařídit - furnish v:
{fRnIL}
zařídit - see to
zařídit - set
{set}
zařídit - set up v:
zařídit aby - make arrangement for [fráz.]
zařídit se - arrange things
zařídit se - settle in
zřídit - constitute v:
{ka:nstHtu:t}
zřídit - establish
{IstEblIL}
zřídit - found
{fVnd}
zřídit - institute
{InstHtu:t}
zřídit - set up v:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit řídit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "řídit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž