Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz order bylo nalezeno překladů: 130 (přesná shoda: 30, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: order
{OrdR}
- vyhláška
n: order
{OrdR}
- směrnice
n: order
{OrdR}
- skupina
n: order
{OrdR}
- rozkaz
n: order
{OrdR}
- příkaz
order
{OrdR}
- pravidlo
n: order
{OrdR}
- postup
n: order
{OrdR}
- posloupnost
order
{OrdR}
- poručit si
n: order
{OrdR}
- druh
order
{OrdR}
- systém
order
{OrdR}
- uspořádání
v: order
{OrdR}
- velet
v: order
{OrdR}
- přikázat
n: order
{OrdR}
- povel
order
{OrdR}
- stupeň
order
{OrdR}
- objednávat
v: order
{OrdR}
- uspořádat
order
{OrdR}
- zakázka
order
{OrdR}
- nařízení
order
{OrdR}
- řád
v: order
{OrdR}
- rozkazovat
v: order
{OrdR}
- rozkázat
n: order
{OrdR}
- pořadí
n: order
{OrdR}
- pořádek
v: order
{OrdR}
- poručit
n: order
{OrdR}
- objednávka
v: order
{OrdR}
- objednat
v: order
{OrdR}
- seřadit
order
{OrdR}
- nařídit
alphabetical order - abecední pořadí
apple-pie order - velmi příjemný
apple-pie order - dobře uspořádaný
n: back order - nevyřízená objednávka
[eko.] bias, question order - zkreslení, pořadí otázek
v: border
{bOrdR}
- ohraničit
v: border
{bOrdR}
- lemovat
border
{bOrdR}
- obroubit
border
{bOrdR}
- obruba
adj: border
{bOrdR}
- okrajový
v: border
{bOrdR}
- olemovat
border
{bOrdR}
- pohraničí
adj: border
{bOrdR}
- hraniční
adj: border
{bOrdR}
- pohraniční
v: border
{bOrdR}
- ohraničovat
n: border
{bOrdR}
- lem
n: border
{bOrdR}
- okraj
border
{bOrdR}
- hranice
border area
- pohraničí
border crossing
- hraniční přechod
[eko.] border irrigation machine
- pásový zavlažovač
border line
- hraniční čára
border line
též přeneseně
- hranice
border line
- hraničící
v: border on
- hraničit
border on
- sousedit s
[eko.] border river
- hraniční tok
adj: bordered
{bOrdRd}
- lemovaný
adj: bordered
{bOrdRd}
- ohraničený
v: bordered
{bOrdRd}
- hraničil
n: borderer
- hraničář
bordering
{bOrdRIN}
- hraničí s
borderland
- pohraničí
adj: borderline
{bOrdRlTn}
- hraniční
n: borderline
{bOrdRlTn}
- hranice
n: borders
{bOrdRz}
- hranice
camcorder
{kEmkOrdR}
- videokamera
n: cyclic disorder
- opakovaná porucha
definite order
- závažná objednávka
dishes to order
- jídla na objednávku
disorder
{dIsOrdR}
- zmatek
disorder
{dIsOrdR}
- nepořádek
n: disorder
{dIsOrdR}
- nemoc
adj: disordered
- řádně nefungující
adj: disordered
- nepořádný
adj: disordered
- nepravidelný
adj: disordered
- rozcuchaný
adj: disordered
- rozrušený
disordered
- v nepořádku
n: disorderliness
- neuspořádanost
n: disorderliness
- nepořádnost
n: disorderliness
- nepořádek
adj: disorderly
{dIsOrdRli:}
- nepořádný
adj: disorderly
{dIsOrdRli:}
- rozházený
adj: disorderly
{dIsOrdRli:}
- neuspořádaný
adv: disorderly
{dIsOrdRli:}
- neuspořádaně
adj: disorderly
{dIsOrdRli:}
- neukázněný
adv: disorderly
{dIsOrdRli:}
- neukázněně
n: pl. disorders
{dIsOrdRz}
- zmatky
n: pl. disorders
{dIsOrdRz}
- poruchy
eating disorder
- porucha přijímání potravy
economic order
- ekonomický řád
n: flight recorder
- letový záznamník
n: holy orders
- řehole
in order
- v pořádku
in order that we
- abychom
in order to
- aby
in order to
- za účelem
[eko.] landscape border
- hranice krajiny
made-to-order
- zakázkový
made-to-order
- vyrobený na objednávku
n: mail order
- objednávka poštou
mail-order
- objednávka poštou
[fráz.] mail-order buying
- nákup poštovní objednávkou
marching order
- pochodová výstroj
marching orders
- rozkazy
[eko.] marketing order
- tržní nařízení (regulace)
money order
- peněžní příkaz
n: money order
- peněžní poukázka
n: [mat.] order of magnitude
- řád
[fráz.] order of the day
něco co je zrovna v centru pozornosti nebo módní
- heslo dne
order party
- objednatel
order sb. about
- buzerovat (někoho)
adj: ordered
{OrdRd}
- přikázaný
adj: ordered
{OrdRd}
- nařízený
adj: ordered
{OrdRd}
- objednaný
n: ordering
{OrdRIN}
- uspořádání
n: ordering
{OrdRIN}
- řazení
n: ordering
{OrdRIN}
- organizace
n: ordering
{OrdRIN}
- objednávání
pl. orderings
- uspořádání
adj: orderless
- nepořádný
n: orderliness
{OrdRli:nHs}
- uspořádanost
adj: orderly
{OrdRli:}
- ukázněný
adj: orderly
{OrdRli:}
- uspořádaný
adj: orderly
{OrdRli:}
- upravený
adv: orderly
{OrdRli:}
- ukázněně
adv: orderly
{OrdRli:}
- spořádaně
adj: orderly
{OrdRli:}
- řádný
adj: orderly
{OrdRli:}
- pořádný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit order do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "order" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž