Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz arrange bylo nalezeno překladů: 54 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 43).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: arrange
{RJnZ}
- zarovnat
v: arrange
{RJnZ}
- umluvit
v: arrange
{RJnZ}
- sjednat
v: arrange
{RJnZ}
- pořádat
v: arrange
{RJnZ}
- umísťovat
v: arrange
{RJnZ}
- dojednat
arrange
{RJnZ}
- zařizovat
arrange
{RJnZ}
- zařídit
arrange
{RJnZ}
- stanovit
arrange
{RJnZ}
- uspořádat
arrange
{RJnZ}
- dát do pořádku
v: arrange around - rozestavit
arrange by talking - domluvit
v: arrange for - smluvit
arrange things - zařizovat se
arrange things - zařídit se
adj: arrangeable - sjednatelný
adj: arrangeable - naaranžovatelný
adj: arranged
{RJnZd}
- uspořádaný
v: arranged
{RJnZd}
- uspořádal
adj: arranged
{RJnZd}
- rozložený
adj: arranged
{RJnZd}
- naaranžovaný
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- urovnání
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- ujednání
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- seřazení
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- rozmístění
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- dojednání
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- aranžmá
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- zařízení
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- úmluva
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- uspořádání
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- dohoda
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- řád
n: arrangements
{RJnZmHnts}
- opatření
n: pl. arrangements
{RJnZmHnts}
- uspořádání
n: arranger
{RJnZR}
- aranžér
v: arranges
{RJnZIz}
- zařizuje
v: arranges
{RJnZIz}
- sjednává
v: disarrange
- přeházet
n: disarrangement
- nepořádek
[fráz.] make arrangement for
- zařídit aby
make arrangement for
- učinit opatření
v: prearrange
- předem dohodnout
v: prearrange
- předpřipravit
prearranged
{pri:RJnZd}
- předem dohodl
adj: prearranged
{pri:RJnZd}
- předem dohodnutý
n: rank arrangement
- řad
v: rearrange
{ri:RJnZ}
- přeskupit
v: rearrange
{ri:RJnZ}
- přestavět
adj: rearranged
{ri:RJnZd}
- předělaný
v: rearranged
{ri:RJnZd}
- přeřadit
adj: rearranged
{ri:RJnZd}
- přeskupený
n: rearrangement
{ri:RJnZmHnt}
- přeskupení
pl. rearrangements
- přestavění

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit arrange do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "arrange" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž