Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz set bylo nalezeno překladů: 138 (přesná shoda: 38, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: [mat.] set
{set}
- množina
set
{set}
- stanovit
set
{set}
- určit
set
{set}
- určovat
set
{set}
- ustanovit
v: [neprav.] set
{set}
- set/set/set
set
{set}
- skupina
set
{set}
- usadit
set
{set}
- přístroj
set
{set}
- řada
set
{set}
- přijímač
set
{set}
- parta
set
{set}
- kolekce
v: set
{set}
- napravit
v: set
{set}
- nařídit
n: set
{set}
- sada
n: set
{set}
- sbírka
n: set
{set}
- souprava
v: set
{set}
- umístit
set
{set}
- komplex
set
{set}
- položit
set
{set}
- set
set
{set}
- soubor
set
{set}
- jemná omítka
n: set
{set}
- komplet
set
{set}
- nastavit
set
{set}
- nastavovat
set
{set}
- soustava
set
{set}
- stanovení
set
{set}
- stanovený
set
{set}
- umístil
set
{set}
- umístěn
set
{set}
- upevnit
set
{set}
- ustavit
set
{set}
- zafixovat
set
{set}
- zařídit
set
{set}
- ztuhnout
set
{set}
- ztvrdnout
a score to settle - nevyřízený účet
all set - vše hotovo
anisette
{EnHset}
- anýzovka
[eko.] areal capacity of irrigation set
- plošná výkonnost závlahové soupravy
n: asset
{Eset}
- výhoda
n: asset
{Eset}
- klad
n: asset
{Eset}
- majetek
asset
{Eset}
- majetková hodnota
asset
{Eset}
- jmění
asset
{Eset}
- aktivum
asset
{Eset}
- aktivní položka
asset
{Eset}
- aktiva
asset
{Eset}
- užitečná věc
asset
{Eset}
- přínos
asset
{Eset}
- prospěšná věc
Asset provision
- Opravná položka k majetku
assets
{Esets}
- majetek
assets
{Esets}
- aktiva
[eko.] bank assets
- bankovní jmění
n: basset
{bEsIt}
- jezevčík
basset
{bEsIt}
- baset
basset hound
- baset
n: [jmén.] Bassett
příjmení {bEsIt}
- Bassett
be upset
- trápit se
v: [neprav.] beset
{bIset}
- beset/beset/beset
beset
{bIset}
- zavalit
beset
{bIset}
- sužovat
beset
{bIset}
- trápit
adj: besetting
{bIsetIN}
- zakořeněný
adj: besetting
{bIsetIN}
- neodbytný
n: bonesetter
- felčar
build a better mousetrap
- zlepšit obyčejnou věc
[eko.] carbon offset deals
- uhlíkové kompenzační jednání
cash settlement
- hotově
cassette
{kHset}
- kazeta
cassette player
- kazetový magnetofon
cassette player
- kazeťák
[eko.] cassette reservoir
- kazeta (odvodňování)
n: pl. cassettes
{kHsets}
- kazety
[it.] character set
- znaková sada
adj: close-set
- upjatý
n: closet
{kla:zHt}
- klozet
closet
{kla:zHt}
- komora
closet
{kla:zHt}
- skříňka
closet
{kla:zHt}
- kredenc
closet
{kla:zHt}
- záchod
closet
{kla:zHt}
- kumbál
closet
{kla:zHt}
- skříň
adj: closet
založený jen na teorii a spekulaci {kla:zHt}
- teoretický
adj: closet
{kla:zHt}
- tajný
adj: closet
{kla:zHt}
- soukromý
adj: closet
{kla:zHt}
- důvěrný
adj: closeted
varianta: closet (viz) {kla:zHtId}
- skrývaný
adj: closeted
varianta: closet (viz) {kla:zHtId}
- tajný
closure of a set
- uzávěr množiny
n: corset
{kOrsHt}
- korzet
v: cosset
{ka:sHt}
- rozmazlovat
v: cosset
{ka:sHt}
- hýčkat
cresset
- světelný koš
current assets
- likvidní majetek
current assets
- likvidní aktiva
current assets
- běžná aktiva
disjoint set
- disjunktní množina
n: [jmén.] Dorset
příjmení {dOrsIt}
- Dorset
eight sets
- osmery
[eko.] emission reduction, offset policy
- redukce emisí, politika překryvu
n: [mat.] empty set
- prázdná množina
[eko.] environmental assets, resource allocation.
- environmentální jmění, alokace zdrojů
[eko.] environmental assets, sustainability
- environmentální jmění, udržitelnost
[eko.] environmental assets, types of
- environmentální jmění, různé druhy
n: falsetto
{fOlsetC}
- fistule
financial assets
- finanční aktiva
v: finish a set
- sbalit fidlátka
five sets
- patery
fixed assets
- základní jmění
fixed assets
- fixní majetek
fixed assets
- fixní aktiva
four sets
- čtvery
n: gusset
- klínek
n: handset
{hEndset}
- sluchátko
headset
{hedseht}
- sluchátka
adj: heavyset
{hevi:seht}
- zavalitý
adj: heavyset
{hevi:seht}
- podsaditý
n: horsetail
- přeslička
horsetail
- koňský ohon
housetop
- střecha domu
[el.] input offset current
- vstupní zbytkový proud
[el.] input offset current
- napěťová nesymetrie
v: inset
{Inset}
- vložit
[eko.] irrigation set
- závlahová souprava
n: jet set
- smetánka
jet set
- snobi
n: marmoset
{ma:rmHzet}
- kosman
marmoset
{ma:rmHzet}
- druh opice
marmoset
{ma:rmHzet}
- opice kosman
n: marquisette
- jemná látka
Massachusetts
{mEsHSu:sHts}
- Massachusetts
n: [jmén.] Massachusetts
{mEsHSu:sHts}
- stát v USA
mind-set
- duševní postoj
n: mindset
{mTndset}
- přístup

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit set do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "set" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž