Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz sort bylo nalezeno překladů: 77 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 65).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
sort
{sOrt}
- druh
v: sort
{sOrt}
- třídit
v: sort
{sOrt}
- roztřídit
n: sort
{sOrt}
- třídění
v: sort
{sOrt}
- uspořádat
v: sort
{sOrt}
- rozdělovat
n: sort
{sOrt}
- jakost
n: sort
{sOrt}
- odrůda
n: sort
{sOrt}
- sorta
n: sort
{sOrt}
- typ
n: sort
{sOrt}
- třída
n: sort
{sOrt}
- řád
A guy like me don't need that sort of think. - Chlapík jako já nemá důvod takhle uvažovat.
v: assort - sestavovat
v: assort - roztřídit
assort - uspořádat
adj: assorted
{HsOrtId}
- smíšený
assorted
{HsOrtId}
- různých druhů
assorted
{HsOrtId}
- roztříděný
n: assortment
{HsOrtmHnt}
- sortiment
assortment
{HsOrtmHnt}
- souprava
assortment
{HsOrtmHnt}
- kolekce
assortments
- soupravy
v: consort
{ka:nsOrt}
- stýkat
consort
{ka:nsOrt}
- choť
n: consortia
{kHnsOrLH}
- konsorcium
n: consortium
{kHnsOrLi:Hm}
- konsorcium
health resort
- lázně
health-resort
- lázně
last resort
- poslední instance
lender of the last resort
- věřitel poslední instance
no sort of
- nijaký
[eko.] plant test assortment
- testovací sortiment rostlin
presort
- předem roztřídit
v: presort
- předtřídit
prince consort
- královnin choť
resort
{rIzOrt}
- lázně
n: resort
{rIzOrt}
- rekreace
n: resort
{rIzOrt}
- letovisko
n: resort
{rIzOrt}
- resort
n: resort
{rIzOrt}
- středisko
v: resort
{rIzOrt}
- uchýlit se
resort to
- uchýlit se k
adj: resorted
{rIzOrtId}
- uchýlený
n: resorting
{rIzOrtIN}
- přetřídění
pl. resorts
{rIzOrts}
- útočiště
n: pl. resorts
{rIzOrts}
- rezorty
some sort of
- nějaký
sort by
- třídit podle
sort of
- trochu
sort of
hovor.
- jaksi
sort of
hovor.
- tak nějak
sort of
hovor.
- více méně
v: sort out
- prosít
v: sort out
problém
- vyřešit
v: sort out
- roztřídit
v: sort out
- urovnat
v: sort out
- vytříbit
v: sort out
- vytřídit
v: sort out
- zorganizovat
adj: sortable
- setříditelný
adj: sorted
{sOrtId}
- přebraný
adj: sorted
{sOrtId}
- seřazený
adj: sorted
{sOrtId}
- setříděný
adj: sorted
{sOrtId}
- tříděný
n: sorter
{sOrtR}
- třídič
n: sortie
- výpad
sorting
{sOrtIN}
- řadí
n: sorting
{sOrtIN}
- řazení
sortition
- výběr z mnoha možností
sorts
{sOrts}
- řadí
this sort of
- takový
this sort of
- takovýto
adj: unsorted
- netříděný
[eko.] waste sorting
- třídění odpadu
what kind/sort of
- jaký
n: [it.] [slang.] 6 6 Xmass-tree sorting
- kumulační třídění

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit sort do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "sort" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž