Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz manage bylo nalezeno překladů: 83 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 73).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: manage
{mEnHZ}
- ovládat
v: manage
{mEnHZ}
- hospodařit
v: manage
{mEnHZ}
- řídit
v: manage
{mEnHZ}
- vést
v: manage
{mEnHZ}
- zvládnout
v: manage
{mEnHZ}
- postarat se
v: manage
{mEnHZ}
- spravovat
manage
{mEnHZ}
- podařit se
v: manage
{mEnHZ}
- dovést
v: manage
{mEnHZ}
- dokázat
n: board of management - management
business manager - manažerka
business manager - manažer
[amer.] city manager - městský hospodář
co-manager - spoluředitel
demand management - řízení poptávky
[eko.] demand side management. - poptávkově orientované řízení
[eko.] environmental management system
Ta součást celkového systému managementu, která využívá organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k rozvíjení, uplaťnování, dosahování, přrzkoumávání a udržování environmentální politiky.
- systém environmentálního managementu
[eko.] environmental management system audit
Systematický a dokumentovaný ověřovací proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, které umožňují určit, jestli systém environmentálního managementu stanovaným organizací, a sdělit výsledky tohoto procesu vedení podniku.
- audit systému environmentálního managementu
[eko.] environmental management system audit
- audit systému environmentálního managementu
[eko.] environmental management system audit criteria
zájmy, praktiky, postupy nebo požadavky jako například prvky ISO 14001 a v případě potřeby i všechny další požadavky na EMS, se kterými auditor porovnává shromážděný soubor průkazných informací o systému environmentálního managementu organizace.
- kritéria auditu systému environmentálního managementu
[eko.] fish-pond management
- obhospodařování rybníků (chovných)
[eko.] general manager
- generální manažer (ředitel)
[eko.] Integrated Pest Management (IPM).
- integrovaný management škůdců (IPM)
[eko.] landscape management
- péče o krajinu
n: manageability
- ovladatelnost
adj: manageable
{mEnIZHbHl}
- ovladatelný
n: manageableness
- ovladatelnost
v: managed
{mEnHZd}
- zařídil
adj: managed
{mEnHZd}
- zařízený
v: managed
{mEnHZd}
- veden
adj: managed
{mEnHZd}
- řízený
v: managed
{mEnHZd}
- řízen
managed care
- řízená pomoc
managed floating exchange rate
- řízený plovoucí měnový kurz
n: management
{mEnHZmHnt}
- správa
n: management
{mEnHZmHnt}
- management
n: management
{mEnHZmHnt}
- vedení
adj: management
{mEnHZmHnt}
- řídící
n: management
{mEnHZmHnt}
- řízení
n: management of a comp
- představenstvo
[eko.] management performance indicator
- indikátor řízení environmentálního profilu
n: pl. managements
{mEnIZmHnts}
- vedení
adj: manager
{mEnHZR}
- manažerský
n: manager
{mEnHZR}
- správce
n: manager
{mEnHZR}
- vedoucí
n: manager
{mEnHZR}
- ředitel
n: manager
{mEnHZR}
- manažer
n: manager
{mEnHZR}
- manažerka
n: manager retreat
- výjezdní zasedání manažerů
n: manageress
- ředitelka
n: manageress
- vedoucí
adj: managerial
{mEnIZIri:Hl}
- řídící
adj: managerial
{mEnIZIri:Hl}
- manažerský
adv: managerially
- manažersky
n: pl. managers
{mEnHZRz}
- manažeři
n: managership
- úřad manažera
manages
{mEnIZIz}
- dovede
market managed economy
- trhem řízená ekonomika
n: [it.] memory manager
[Pecinovský, 2007]
- správce paměti
micromanage
{mTkrCmEnIZ}
- zvládnutí do detailů
micromanagement
{mTkrCmEnIZmHnt}
- zvládnutí do detailů
n: middle management
- střední úroveň řízení
mismanage
- špatně spravovat
n: mismanagement
{mIsmEnIZmHnt}
- špatná správa
n: mismanagement
{mIsmEnIZmHnt}
- korupce
n: [it.] object-oriented database management system
- řídící systém objektově orientované databáze
n: player-manager
- manažer hráčů
[eko.] risk management
- řízení rizika
stage manager
- divadelní ředitel
n: stage manager
- režisér
n: stage-manager
- režisér
[eko.] sustainable forest management
- udržitelné lesní hospodářství
[eko.] total quality management
- řízení celkové kvality
adj: unmanageable
{HnmEnIZHbHl}
- nekontrolovatelný
adj: unmanageable
{HnmEnIZHbHl}
- neovladatelný
adv: unmanageably
- neovladatelně
[eko.] waste management
- odpadové hospodářství
[eko.] waste management act
- zákon o odpadech
n: [eko.] waste management system
Systém zacházení nebo úpravy odpadu před jeho vypuštěním do životního prostředí.
- odpadové hospodářství
[eko.] water management landscape
- vodohospodářská krajina
[eko.] water management structure
- vodohospodářská stavba
[eko.] water quality management
- řízení jakosti vody vodního útvaru

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit manage do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "manage" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž