Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz adjust bylo nalezeno překladů: 55 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 49).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: adjust
{HZAst}
- seřídit
[eko.] adjust
{HZAst}
- přizpůsobit, upravit
v: adjust
{HZAst}
- seřizovat
v: adjust
{HZAst}
- nastavovat
adjust
{HZAst}
- přizpůsobit
adjust
{HZAst}
- upravit
adjust st - upravit
adjust st to st - přizpůsobit něčemu
adj: adjustable
{HZAstHbHl}
- regulovatelný
[eko.] adjustable
{HZAstHbHl}
- nastavitelný
adj: adjustable
{HZAstHbHl}
- posuvný
adj: adjustable
{HZAstHbHl}
- přizpůsobitelný
adjustable spanner
- francouzský klíč
adjustable wrench
- francouzský klíč
adv: adjustably
- přizpůsobitelně
adj: adjusted
{HZAstHd}
- nastavený
adj: adjusted
{HZAstHd}
- nastaveno
n: adjuster
{HZAstR}
- odhadce
n: adjuster
{HZAstR}
- likvidátor
n: adjusting
{HZAstIN}
- přizpůsobení
n: adjusting
{HZAstIN}
- nastavení
adjusting taxation
- úprava zdaňování
adjusting, adjustment
- úprava
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- odsouhlasení
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- adjustace
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- regulace
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- seřizování
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- seřízení
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- valorizace
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- upravení
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- úprava
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- regulování
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- přizpůsobení
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- adaptace
n: adjustment
{HZAstmHnt}
- nastavení
n: pl. adjustments
{HZAstmHnts}
- přizpůsobení
adjustor
(škody)
- odhadce
v: adjusts
{HZAsts}
- upravuje
v: adjusts
{HZAsts}
- přizpůsobuje
v: adjusts
{HZAsts}
- nastavuje
[eko.] costs, adjustment
- náklady na přizpůsobení
adj: maladjusted
{mElHZAstId}
- nepřizpůsobivý
n: maladjustment
- nepřizpůsobivost
n: misadjustment
- špatné nastavení
nonadjustable
- neregulovatelný
nonadjustable
- nenastavitelný
nonadjustable
- nepřizpůsobitelný
v: readjust
{ri:HZAst}
- poupravit
v: readjust
{ri:HZAst}
- přizpůsobit
[eko.] readjust
{ri:HZAst}
- rekonstruovat, přizpůsobit
n: readjustment
{ri:HZAstmHnt}
- opětovné nastavení
n: readjustment
{ri:HZAstmHnt}
- přepracování
[eko.] readjustment
{ri:HZAstmHnt}
- rekonstrukce, přizpůsobení
[eko.] tax adjustments
- daňové úpravy
adj: unadjusted
{AnHZAstId}
- nepřizpůsobený

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit adjust do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "adjust" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž