Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz way bylo nalezeno překladů: 109 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: way
{wJ}
- dráha
n: way
{wJ}
- metoda
n: way
{wJ}
- silnice
n: way
{wJ}
- cesta
n: way
{wJ}
- způsob
n: way
{wJ}
- ohled
n: way
{wJ}
- postup
n: way
{wJ}
- směr
way
{wJ}
- zřetel
n: a dead giveaway - jasné znamení
a faraway look - pohled do dáli
n: a way with words - povídavost
a way with words - schopnost povídat
n: aerial tramway - lanovka
n: airway
{erwJ}
- koridor
n: airway
{erwJ}
- aerolinie
airway
{erwJ}
- dýchací cesta
n: pl. airways
{erwJz}
- aerolinky
n: airways
{erwJz}
- aerolinie
pl. airways
{erwJz}
- dýchací cesty
all the way to Egery and back
- cesta oklikou
n: alleyway
{Eli:wJ}
- průchod
always
{OlwJz}
- vždy
always
{OlwJz}
- vždycky
always
{OlwJz}
- stále
always
{OlwJz}
- pořád
an apple a day keeps the doctor away
- ovoce léčí
another way
- jinudy
another way
- jinak
adv: anyway
{eni:wJ}
- beztak
adv: anyway
{eni:wJ}
- rozhodně
adv: anyway
{eni:wJ}
- jakýmkoli způsobem
adj: anyway
{eni:wJ}
- jakkoliv
adv: anyway
{eni:wJ}
- jakkoli
anyway
{eni:wJ}
- vždyť
anyway
{eni:wJ}
- v každém případě
anyway
{eni:wJ}
- stejně
anyway
{eni:wJ}
- přece jen
anyway
{eni:wJ}
- přece
archway
{a:rSwJ}
- podloubí
archway
{a:rSwJ}
- klenuté podloubí
v: arms sideways raise
- upažit
away
{HwJ}
- v jednom kuse
away
{HwJ}
- soustavně
away
{HwJ}
- neustále
away
{HwJ}
- stranou
away
{HwJ}
- nepřítomen
adv: away
{HwJ}
- daleko
away
{HwJ}
- vzdálen
adv: away
{HwJ}
- venku
away
{HwJ}
- pryč
away from
- ode
away from
- od
away to the races
- bez problémů
[id.] back away
- ustupovat
v: bargain away
- prodělat
barter away
- prodat pod cenou
v: be away
- chybět
be away
- být pryč
be in the way
- překážet
v: bear away
- odnést
v: bear away
- odvézt
beltway
{beltwJ}
- okružní silnice
blaze away
- zahájit palbu
blaze away
- neustále pálit
blaze away
- hořet stále
blow them away
- drtivě porazit
blow you away
- jednoduše tě porazit
v: boil away
- vyvařit
breadthways
- po šířce
v: break away
- ulomit se
v: break away
- rozejít se
v: break away
- odtrhnout se
n: breakaway
{brJkHwJ}
- odštěpení
n: breakaway
{brJkHwJ}
- odpadnutí
n: breakaway
{brJkHwJ}
- odlomení
bridleway
- stezka pro koně
n: [jmén.] Broadway
příjmení {brOdwJ}
- Broadway
by the way
- mimochodem
[amer.] by the way
- k tomu
adv: by the way
- jinak
n: byway
- postranní cesta
n: cable railway
- lanovka
n: cable tramway
- lanovka
n: can't have it both ways
- nutnost zvolit jen jednu možnost
caraway
{kErHwJ}
- kmín
caraway seeds
- kmín
n: carriageway
- vozovka
carry away
- odvézt
carry away
- odvážet
carry away
- odnést
carry away
- odnášet
cart away
- odvézt
v: cast away
- odvrhnout
v: castaway
- ztroskotat
castaway
- ztroskotanec
n: castaway
- trosečník
n: causeway
říční {ka:zwJ}
- navigace
n: causeway
přes bažinu {ka:zwJ}
- násep
n: causeway
dlážděná kameny {ka:zwJ}
- cesta
v: chase away
- zaplašit
v: chase away
- zahnat
v: chip away
- odštípat
v: chip away
- odseknout
v: chip away
- odsekat
v: clear away
- sklidit
v: clear away
- odstranit
v: clear away
- odklidit
n: clearway
- silnice se zákazem zastavení

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit way do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "way" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž