Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz způsob bylo nalezeno překladů: 108 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
způsob - fashion n:
{fELHn}
způsob - form n:
{fOrm}
způsob - kind
{kTnd}
způsob - method
{meQHd}
způsob - mode
{mCd}
způsob - modus n:
{mCdHs}
způsob - proceeding n:
{prHsi:dIN}
způsob - way n:
{wJ}
cestování s batohem; způsob cestování - backpacking n:
člověk způsobilý jízdy - roadworthy
fascinujícím způsobem - fascinatingly
jakýmkoli způsobem - anyway adv:
{eni:wJ}
každým způsobem - everyway
kdo žije určitým způsobem - liver
{lIvR}
kvetoucí určitým způsobem - bloomer
{blu:mR}
matoucím způsobem - bewilderingly
možnosti a způsoby - ways and means
na způsob, ve stylu - a la
náklady na přizpůsobení - costs, adjustment [eko.]
nějakým způsobem - somehow
{sAmhV}
nejlepší dostupné technol., které nezpůsobí přehnané náklady - BATNEEC [eko.]
nepřizpůsobený - unadapted adj:
nepřizpůsobený - unadjusted adj:
{AnHZAstId}
nepřizpůsobilost - inelasticity n:
nepřizpůsobitelný - nonadjustable
nepřizpůsobivost - maladjustment n:
nepřizpůsobivý - inelastic
{InHlEstIk}
nepřizpůsobivý - maladjusted adj:
{mElHZAstId}
nepřizpůsobivý - nonadaptive
nepřizpůsobivý - unadaptive adj:
nervujícím způsobem - unnervingly
nevolnost způsobená přesycením - surfeit n:
{sRfHt}
nezpůsobile - incompetently adv:
nezpůsobilost - disability n:
{dIsHbIlIti:}
nezpůsobilost - ineligibility n:
nezpůsobilost - unfitness
nezpůsobilý - incapable adj:
{InkJpHbHl}
nezpůsobilý - ineligible adj:
{InelIZHbHl}
nezpůsobilý být volen - unelectable
nezpůsob - ill-bred
nezpůsob - ill-mannered
nezpůsob - indecorous adj:
nezpůsob - unmannered adj:
odborná způsobilost - expertise
{ekspRti:z}
odhad škod způsobených znečištěním - pollution damage estimation [eko.]
okouzlujícím způsobem - magically adv:
{mEZIkHli:}
osoba mající způsoby - class act
osobitý způsob - mannerism
{mEnRIzHm}
oznamovací způsob - indicative
{IndIkHtIv}
oznamovací způsob slovesa - indicative
{IndIkHtIv}
ponižujícím způsobem - humiliatingly
potenciál látky způsobovat globání oteplení - global warming potential (gwp) [eko.]
právní způsobilost - legal capacity n:[práv.]
příliš zjednodušujícím způsobem - simplistically
přizpůsobení - acclimation n:
{EklHmJLHn}
přizpůsobení - accommodation n:
{Hka:mHdJLHn}
přizpůsobení - adapting v:
{HdEptIN}
přizpůsobení - adjusting n:
{HZAstIN}
přizpůsobení - adjustment n:
{HZAstmHnt}
přizpůsobení - adjustments n: pl.
{HZAstmHnts}
přizpůsobení - alteration n:
{OltRJLHn}
přizpůsobení - anabolism
přizpůsobení - assimilation n:
{HsImHlJLHn}
přizpůsobení - conformance n:
{kHnfOrmHns}
přizpůsobení - conformity n:
{kHnfOrmHti:}
přizpůsobení - customisation n:
přizpůsobení - customizing n:
{kAstHmTzIN}
přizpůsobení - fit n:
{fIt}
přizpůsobení scény - mise en scene
přizpůsobení scény - mise-en-scene
přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele - vital cycle adaptation of parasite and host [eko.]
přizpůsobený - acclimatized adj:
přizpůsobený - acculturated adj:
přizpůsobený - adapted adj:
{HdEptHd}
přizpůsobený - customised adj:
přizpůsobený - customized adj:
{kAstHmTzd}
přizpůsobený - fitted adj:
{fItHd}
přizpůsobený - geared adj:
{gIrd}
přizpůsobený - naturalised adj:
přizpůsobený - tailored
{tJlRd}
přizpůsobil - acclimatized v:
přizpůsobil - customized v:
{kAstHmTzd}
přizpůsobit - acclimatize v:
přizpůsobit - accommodate v:
{Hka:mHdJt}
přizpůsobit - accommodate to v:
čemu
přizpůsobit - adapt v:
se {HdEpt}
přizpůsobit - adjust
{HZAst}
přizpůsobit - assimilate
{HsImHlJt}
přizpůsobit - conform v:
{kHnfOrm}
přizpůsobit - customise v:
přizpůsobit - customize v:
{kAstHmTz}
přizpůsobit - fit v:
{fIt}
přizpůsobit - modify v:
{ma:dHfT}
přizpůsobit - naturalise v:
přizpůsobit - readjust v:
{ri:HZAst}
přizpůsobit - regulate v:
{regjHlJt}
přizpůsobit - tailor v: [přen.]
{tJlR}
přizpůsobit Evropě - Europeanize
přizpůsobit něčemu - adjust st to st
přizpůsobit se - follow suit
přizpůsobit Západu - Occidentalize
přizpůsobit Západu - westernize v:
{westRnTz}
přizpůsobit, upravit - adjust [eko.]
{HZAst}
přizpůsobitelně - adjustably adv:
přizpůsobitelnost - modifiability n:
přizpůsobitelný - adaptable adj:
{HdEptHbHl}
přizpůsobitelný - adjustable adj:
{HZAstHbHl}
přizpůsobitelný - assimilable adj:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit způsob do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "způsob" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž