Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz postup bylo nalezeno překladů: 73 (přesná shoda: 15, obsahující výraz: 58).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
postup - advancement
{HdvEnsmHnt}
postup - approach n:
{HprCS}
postup - cession [práv.]
postup - course
{kOrs}
postup - method
{meQHd}
postup - operation n:
{a:pRJLHn}
postup - order n:
{OrdR}
postup - policy n:
{pa:lHsi:}
postup - procedure n:
{prHsi:ZR}
postup - proceeding
{prHsi:dIN}
postup - process n:
{pra:ses}
postup - progression n:
{prHgreLHn}
postup - promotion n:
na vyšší umístění {prHmCLHn}
postup - succession
{sHkseLHn}
postup - way n:
{wJ}
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation ADC n: [el.]
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation register n: [el.]
běžný postup - routine n:
{ru:ti:n}
čistá postupka - straight flush n:
v kartách
firemní postup - policy n:
{pa:lHsi:}
obvyklý postup - procedure
{prHsi:ZR}
optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů - cost effectiveness analysis, optimisation procedure [eko.]
podpora pracovního postupu - operation stronghold [eko.]
postup vpřed - headway
{hedwJ}
postupitel - assignor n:
postupitel - granter n:
postupitel - grantor n:
{grEntR}
postupitel - transferor
postupitelný - conveyable adj:
postupka - straight n:
v kartách {strJt}
postupná vlna - travelling wave
postup - consecutively adv:
postup - gradually
{grEZu:Hli:}
postup - progressively adv:
{pra:gresIvli:}
postup - step by step
postup - stepwise
postup - successively adv:
{sHksesIvli:}
postupné odvodnění - successive drainage [eko.]
postupně slaběji - diminuendo
postupné vyřazení z činnosti - phaseout n:
{fJzVt}
postupnost - progressiveness n:
postup - consecutive adj:
{kHnsekjHtIv}
postup - gradational adj:
postup - gradual adj:
{grEZu:Hl}
postup - phased adj:
{fJzd}
postup - piecemeal adj:
{pi:smi:l}
postup - rolling
{rClIN}
postup - successive adj:
{sHksesIv}
postupoval - proceeded v:
{prHsi:dHd}
postupoval - progressed v:
{prHgrest}
postupování - advancing
{HdvEnsIN}
postupování - proceeding n:
{prHsi:dIN}
postupovat - act
{Ekt}
postupovat - advance
{HdvEns}
postupovat - proceed
{prCsi:d}
postupovat podle - act upon
postupovat vpřed - advance
{HdvEns}
postupový - progressive adj:
{prHgresIv}
postupuje - advances v:
{HdvEnsHz}
postupuje - progresses v:
{pra:gresHz}
postupující - proceeding adj:
{prHsi:dIN}
postupující - progressing adj:
{prHgresIN}
postupující - qualifier adj:
{kwa:lHfTR}
postupující - qualifiers n: pl.
postupující od shora dolů - top-down
postupy - goings n: pl.
{gCINz}
pozvolný postup - gradualism
{grEZHwHlIzHm}
pravidelný postup - routine n:
{ru:ti:n}
systém s postupným tokem (hydrosystém) - plug-flow system [eko.]
zastavovat postup - phase out v:
zavedený postup - modus operandi n:
zkreslení, geografické postupné sčítání - bias, geographical sequence aggregation [eko.]
zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků - bias, multiple public goods sequence aggregation [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit postup do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "postup" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž