Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz stále bylo nalezeno překladů: 73 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 59).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
stále - all the time adj:
stále - always
{OlwJz}
stále - consistently adv:
{kHnsIstHntli:}
stále - constantly
{ka:nstHntli:}
stále - continuously adv:
{kHntInju:Hsli:}
stále - forever
{fRevR}
stále - invariably adv:
{Inveri:Hbli:}
stále - perennially adv:
{pReni:Hli:}
stále - permanently adv:
{pRmHnHntli:}
stále - persistently adv:
{pRsIstHntli:}
stále - steadily adv:
{stedHli:}
stále - still
{stIl}
stále - uniformly adv:
{ju:nHfOrmli:}
stále - yet
{jet}
hladina stálého nadržení - constant storage level [eko.]
hořet stále - blaze away
indický stálezelený keř pěstovaný pro záplavu bílých vonných květů - Arabian jasmine
Jasminum sambac
ještě stále - still
{stIl}
nejstálejší - steadiest adj:
nestále - inconsistently adv:
nestále - mercurially adv:
nestále - mutably adv:
nestálé počasí - broken weather
neustále - 24/7 [zkr.]
neustále - away
{HwJ}
neustále - ceaselessly
{si:zlHsli:}
neustále - constantly
{ka:nstHntli:}
neustále - incessantly adv:
{InsesHntli:}
neustále - invariably adv:
{Inveri:Hbli:}
neustále - persistently adv:
{pRsIstHntli:}
neustále - steadily adv:
{stedHli:}
neustále - unceasingly adv:
neustále - unremittingly adv:
neustále kritizující žena - scolder n:
neustále pálit - blaze away
neustálé zlepšování - continual improvement [eko.]
neustálené drenážní proudění - unsteady drainage flowing [eko.]
neustále - unsettled
{HnsetHld}
osoba nepracující stále dobře - a flash in the pan
politika stálého úlovku - stationary catch policy [eko.]
povstalec - insurgent n:
{InsRZHnt}
povstalec - insurrectionary n:
povstalec - rebel n:
{rHbel}
povstalecký - rebellious adj:
{rIbeljHs}
prostor stálého nadržení vodní nádrže - constant storage capacity of water reservoir [eko.]
sledovat stále - keep an eye on
stálé ceny - constant prices
stále ještě - still
{stIl}
stále méně - decreasingly adv:
stálé náklady - fixed cost
stále omílané slůvko - buzzword
{bAzwRd}
stále pokračující - ongoing
{a:ngCIN}
stálé pozorování - Surveillance
{sRvJlHns}
stále rostoucí - ever-increasing adj:
stále víc - increasingly
{Inkri:sINli:}
stále více - increasingly
{Inkri:sINli:}
stálé zatížení - dead load [stav.]
stále zelená rostlina - evergreen plant n:
stále zelený - evergreen
{evRgri:n}
stálejší - steadier
{stedi:R}
staletí - centuries
{senSRi:z}
Staley - Staley n: [jmén.]
příjmení {stJli:}
šoustálek - fucker
třistaletý - tercentennial adj:
ustálené drenážní proudění - steady drainage flowing [eko.]
ustále - fixed adj:
{fIkst}
ustále - pegged;
ustále - settled adj:
{setHld}
ustále - stable adj:
{stJbHl}
ustálený plán - milk run
ustálený stav (systému) - stationary state [eko.]
zaostale - benightedly adv:
zaostalec - troglodyte n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit stále do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "stále" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž