Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz range bylo nalezeno překladů: 117 (přesná shoda: 17, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: [mat.] range
{rJnZ}
- obor hodnot
n: range
{rJnZ}
- rozsah
n: range
{rJnZ}
- dostřel
n: range
{rJnZ}
- sortiment
n: range
{rJnZ}
- střelnice
n: range
{rJnZ}
- dolet
n: range
{rJnZ}
- dosah
n: range
{rJnZ}
- rozpětí
range
{rJnZ}
- rozmezí
range
{rJnZ}
- akční rádius
range
{rJnZ}
- horský hřeben
range
{rJnZ}
- mít dostřel
n: range
{rJnZ}
- dojezd
n: range
{rJnZ}
- hřeben
n: range
{rJnZ}
- pastvina
n: range
{rJnZ}
- vzdálenost
n: range
{rJnZ}
- sporák (na vaření)
n: a perfect stranger - úplný cizinec
n: a total stranger - úplný cizinec
v: arrange
{RJnZ}
- zarovnat
v: arrange
{RJnZ}
- umluvit
v: arrange
{RJnZ}
- sjednat
v: arrange
{RJnZ}
- pořádat
v: arrange
{RJnZ}
- umísťovat
v: arrange
{RJnZ}
- dojednat
arrange
{RJnZ}
- zařizovat
arrange
{RJnZ}
- zařídit
arrange
{RJnZ}
- stanovit
arrange
{RJnZ}
- uspořádat
arrange
{RJnZ}
- dát do pořádku
v: arrange around
- rozestavit
arrange by talking
- domluvit
v: arrange for
- smluvit
arrange things
- zařizovat se
arrange things
- zařídit se
adj: arrangeable
- sjednatelný
adj: arrangeable
- naaranžovatelný
adj: arranged
{RJnZd}
- uspořádaný
v: arranged
{RJnZd}
- uspořádal
adj: arranged
{RJnZd}
- rozložený
adj: arranged
{RJnZd}
- naaranžovaný
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- urovnání
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- ujednání
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- seřazení
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- rozmístění
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- dojednání
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- aranžmá
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- zařízení
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- úmluva
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- uspořádání
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- dohoda
n: arrangement
{RJnZmHnt}
- řád
n: arrangements
{RJnZmHnts}
- opatření
n: pl. arrangements
{RJnZmHnts}
- uspořádání
n: arranger
{RJnZR}
- aranžér
v: arranges
{RJnZIz}
- zařizuje
v: arranges
{RJnZIz}
- sjednává
[eko.] bias, range
- zkreslení, rozsah
canary orange
- kanárkově oranžový
v: derange
- zmást
v: derange
- rozrušit
adj: deranged
{dIrJnZd}
- rozrušený
adj: deranged
{dIrJnZd}
- pomatený
adj: deranged
{dIrJnZd}
- nepříčetný
n: derangement
- nepořádek
n: derangement
- duševní porucha
v: disarrange
- přeházet
n: disarrangement
- nepořádek
n: driving range
golfový pojem
- cvičné odpaliště
v: estrange
- vzdálit
v: estrange
- odloučit
v: estrange
- oddělit se
estranged
{estrJnZd}
- vzdálený
estranged
{estrJnZd}
- odcizený
estranged
{estrJnZd}
- odloučený
n: estrangement
{IstrJnZmHnt}
- odcizenost
n: estrangement
{IstrJnZmHnt}
- odcizení
n: free-range
- volné pasení dobytka
[eko.] Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
- Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
n: grange
{grJnZ}
- statek
n: hydrangea
- hortenzie
hydrangea
- druh rostliny
n: [jmén.] Lagrange
příjmení {lEgrJnZ}
- Lagrange
adj: long-range
- dálkový
adj: long-range
- dalekonosný
[eko.] long-range transport of pollution
- dálkový přenos znečištění
[fráz.] make arrangement for
- zařídit aby
make arrangement for
- učinit opatření
mandarin orange
- mandarinka
n: mandarin orange tree
- mandarinkovník
medium-range
- středního rozsahu
midrange
{mIdrJnZ}
- středního dosahu
mountain range
- horské pásmo
[amer.] navel orange
- pomeranč s novým plodem uvnitř
adj: orange
{OrHnZ}
- pomerančový
adj: orange
{OrHnZ}
- oranžový
n: orange
{OrHnZ}
- pomeranč
n: orange juice
- pomerančový džus
n: orangeade
- oranžáda
n: orangery
- skleník
oranges
{OrHnZHz}
- pomeranče
out of range
- mimo rozsah
out of range
- mimo dostřel
v: prearrange
- předem dohodnout
v: prearrange
- předpřipravit
prearranged
{pri:RJnZd}
- předem dohodl
adj: prearranged
{pri:RJnZd}
- předem dohodnutý
price range
- cenové rozpětí
[eko.] range of animals
- dosah živočichů
v: ranged
{rJnZd}
- pokrýval
v: ranged
{rJnZd}
- toulal
n: rangefinder
- dálkoměr
n: rangeland
- pastvina
n: rangeland
- pastviny
n: ranger
{rJnZR}
- ochránce přírody
n: ranger
{rJnZR}
- ozbrojená hlídka
ranger
{rJnZR}
- správce obory

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit range do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "range" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž