Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pořádat bylo nalezeno překladů: 29 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 26).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pořádat - arrange v:
{RJnZ}
pořádat - give v:
{gIv}
pořádat - hold
{hCld}
pořádat hostinu - throw a party
pořádat večírek - throw a party
pořadatel - convener n:
pořadatel - organizer n:
{OrgHnTzR}
pořadatel - promoter n:
{prHmCtR}
pořadatelé - organizers n:
{OrgHnTzRz}
pořadatelé - promoters
{prHmCtRz}
pořadatelé - stewards n:
{stu:Rdz}
spolupořadatel - cosponsor n:
uspořádat - align v:
{HlTn}
uspořádat - arrange
{RJnZ}
uspořádat - assort
uspořádat - compose v:
{kHmpCz}
uspořádat - edit v:
{edHt}
uspořádat - layout v:
{lJVt}
uspořádat - order v:
{OrdR}
uspořádat - rank v:
{rENk}
uspořádat - sort v:
{sOrt}
uspořádat - stage v:
{stJZ}
uspořádat - tidy
{tTdi:}
uspořádat myšlenky - collect my thoughts
uspořádat sestupně podle velikosti - size down v:
vypořádat - settle v:
{setHl}
vypořádat se - square up v:
vypořádat se - tackle v:
{tEkHl}
vypořádat se s něčím - tackle a job

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pořádat do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pořádat" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž