Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz opatření bylo nalezeno překladů: 43 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 33).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
opatření - action
{EkLHn}
opatření - arrangements n:
{RJnZmHnts}
opatření - measure
{meGR}
opatření - measures n:
{meGRz}
opatření - precaution n:
{pri:kOLHn}
opatření - precautions n: pl.
{pri:kOLHnz}
opatření - proceeding
{prHsi:dIN}
opatření - provision n:
{prHvIGHn}
opatření - remedy n:
{remHdi:}
opatření - stroke
{strCk}
administrativní opatření - administrative measures
antiinflační opatření - anti-inflationary measures [eko.]
hodnocení vlivu opatření - RIA [eko.]
{ri:H}
inženýrsko-biologické opatření - engineering biomeasure [eko.]
lesnickotechnické protierozní opatření - forest-technical antierosion measure [eko.]
lesnickotechnické protierozní opatření - forest-technical soil conservation measure [eko.]
motivační opatření - incentive n:
{InsentIv}
odstranit opatření - abolish measures
ochranné opatření u rostlin - protective measure for plants [eko.]
opatření k zajištění rovnoprávnosti - affirmative action
opatření pro ochranu vod - protective measure of waters [eko.]
podnětově kompatibilní opatření - incentive-compatible regulation [eko.]
protierozní opatření - antierosion measure [eko.]
protierozní opatření - soil conservation measure [eko.]
protihavarijní opatření - antiaccidental measure [eko.]
protiopatření - counteraction n:
protiopatření - countermeasure n:
{kVntRmeGR}
provozní protierozní opatření - operational antierosion measure [eko.]
provozní protierozní opatření - operational erosion control measure [eko.]
předběžné opatření - precaution n:
{pri:kOLHn}
přijmout opatření - take action n:
přijmout opatření - to take measures
přijmout opatření - to take measures to do st
přijmout opatření k - take measures to do st
přijmout opatření proti - take measures to do st against st
přísné opatření - crackdown
{krEkdVn}
reakce anticipačními opatřeními - anticipatory policy response. [eko.]
technické protierozní opatření - technical antierosion measure [eko.]
technické protierozní opatření - technical soil conservation measure [eko.]
učinit opatření - make arrangement for
úsporná opatření - austerity
{OsterIti:}
zaopatření - procurement n:
{prCkjUrmHnt}
zlepšující opatření - improvement assessment [eko.]
Závěrečná fáze tj třetí hlavní krok procesu LCA, ve které jsou všechny předchozí kroky vyhodnocovány a jsou zkoumány možnosti snížení negativních vlivů zkoumaného systému na životní prostředí.

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit opatření do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "opatření" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž