Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz fit bylo nalezeno překladů: 114 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: fit
{fIt}
- vyhovovat
adj: fit
{fIt}
- způsobilý
adj: fit
{fIt}
- vhodný
v: fit
{fIt}
- uzpůsobit
v: fit
{fIt}
- vestavět
v: fit
{fIt}
- přizpůsobit
n: fit
{fIt}
- přizpůsobení
fit
{fIt}
- připraven
v: fit
{fIt}
- odpovídat
fit
{fIt}
- padnout (o šatech)
n: [mat.] fit
{fIt}
- proložení
v: [neprav.] fit
{fIt}
- fit/fit/fit
n: [slang.] fit
{fIt}
- záchvat
v: fit
(např. o šatech) {fIt}
- sedět
[eko.] accounting profit - účetní zisk
[fin.] additional accident benefit - připojištění
[zkr.] [voj.] AFIT - Air Force Institute of Technology
[eko.] appropriation of external benefits. - kompenzace (úhrada) externích výnosů
v: befit - hodit se
adj: befitting
{bIfItIN}
- vhodný
adj: befitting
{bIfItIN}
- přiměřený
adj: befitting
{bIfItIN}
- náležitý
n: benefit
{benHfIt}
- výsada
v: benefit
{benHfIt}
- prospívat
n: benefit
{benHfIt}
- dávka
n: benefit
{benHfIt}
- blaho
adj: benefit
{benHfIt}
- benefiční
benefit
{benHfIt}
- odškodné
benefit
{benHfIt}
- dobrodiní
[eko.] benefit
{benHfIt}
- podpora
n: benefit
{benHfIt}
- výhoda
n: benefit
{benHfIt}
- přínos
n: benefit
{benHfIt}
- prospěšnost
benefit
{benHfIt}
- prospět
benefit
{benHfIt}
- užitek
benefit
{benHfIt}
- prospěch
[eko.] benefit-cost analysis, cost estimation.
- analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
[eko.] benefit-cost analysis, discount rate.
- analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
[eko.] benefit-cost analysis, measurement of benefits.
- analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
[eko.] benefit-cost analysis, pollution control benefits.
- analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
[eko.] benefit-cost analysis, recreation benefits.
- analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
[eko.] benefit-cost analysis.
- analýza výnosů a nákladů
[eko.] benefit-cost ratio
- poměr výnosy-náklady
v: benefited
{benHfItId}
- profitoval
n: pl. benefits
{benHfIts}
- výhody
[eko.] bias, benefit part-whole
- zkreslení, částečné-celkové přínos
book profit
- účetní zisk
[zkr.] [voj.] CFIT
- Controlled Flight into Terrain
[eko.] clear profit
- čistý zisk
adj: close-fitting
- přiléhavý
adj: close-fitting
- dokonale padnoucí
n: comfit
- bonbon
corporate profit tax
- daň ze zisku korporací
[eko.] cost-benefit analysis
- nákladově-přínosová analýza
[eko.] cost-benefit criterion
- kritérium nákladů a užitku
[eko.] decision rules, benefit/cost ratio criterion.
- rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos/náklad
[eko.] direct environmental benefit
- přímý environmentální přínos
v: discomfit
- zmást
discomfiture
- rozpaky
[eko.] drain fitting
- drenážní tvarovka
[eko.] economic profit
- ekonomický zisk
excess profit
- nadměrný zisk
[eko.] excess profits tax
- daň z nadměrného /překročeného/ zisku
[eko.] external benefits.
- externí výnosy
v: fit in
- zapadat
v: fit in
- namáčknout
v: fit in
- nacpat
v: fit in
- zapadnout
v: fit on
- namontovat
v: fit out
- vystrojit
v: fit out
- vybavit
[zkr.] FITB
- Fill In The Blank
fitch
{fIS}
- tchoří kožešina
fitch
{fIS}
- tchoř
n: [jmén.] Fitch
příjmení {fIS}
- Fitch
adj: fitful
{fItfHl}
- přerušovaný
adv: fitfully
{fItfHli:}
- přerušovaně
n: fitfulness
- křečovitost
n: fitfulness
- trhanost
adv: fitly
- přiměřeně
n: fitment
- zařízení
fitment
- vestavěný nábytek
n: fitness
{fItnHs}
- vhodnost
n: fitness
{fItnHs}
- způsobilost
n: fitness
{fItnHs}
- schopnost
[eko.] fitness for purpose
- vhodnost pro daný účel
v: fits
{fIts}
- pasuje
fitted
{fItHd}
- vhodný
adj: fitted
{fItHd}
- přizpůsobený
adj: fitted
{fItHd}
- sedící
fitted
{fItHd}
- na míru
fitted kitchen
- kuchyňská linka
fitter
{fItR}
- instalatér
adj: fittest
{fItHst}
- nejvhodnější
fitting
{fItIN}
- kování
fitting
{fItIN}
- armatura
fitting
{fItIN}
- smontování
n: fitting
{fItIN}
- tvarovka
n: fitting
{fItIN}
- montování
adj: fitting
{fItIN}
- pasující
n: fitting
{fItIN}
- instalace
fitting
{fItIN}
- montáž
fitting
{fItIN}
- doplňky
n: fitting
{fItIN}
- zařizovací předmět
adv: fittingly
{fItINli:}
- příhodně
adv: fittingly
{fItINli:}
- vhodně
n: pl. fittings
{fItINz}
- tvarovky
n: fittings
{fItINz}
- armatura
n: pl. fittings
{fItINz}
- doplňky
n: [jmén.] Fitzgerald
příjmení {fItsZerHld}
- Fitzgerald
n: [jmén.] Fitzpatrick
příjmení {fItspEtrIk}
- Fitzpatrick
adj: formfitting
- přiléhavý
fringe benefits
- mimoplatové výhody
n: gas fitter
- instalatér plynovodu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit fit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "fit" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž