Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz přizpůsobení bylo nalezeno překladů: 20 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 6).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
přizpůsobení - acclimation n:
{EklHmJLHn}
přizpůsobení - accommodation n:
{Hka:mHdJLHn}
přizpůsobení - adapting v:
{HdEptIN}
přizpůsobení - adjusting n:
{HZAstIN}
přizpůsobení - adjustment n:
{HZAstmHnt}
přizpůsobení - adjustments n: pl.
{HZAstmHnts}
přizpůsobení - alteration n:
{OltRJLHn}
přizpůsobení - anabolism
přizpůsobení - assimilation n:
{HsImHlJLHn}
přizpůsobení - conformance n:
{kHnfOrmHns}
přizpůsobení - conformity n:
{kHnfOrmHti:}
přizpůsobení - customisation n:
přizpůsobení - customizing n:
{kAstHmTzIN}
přizpůsobení - fit n:
{fIt}
náklady na přizpůsobení - costs, adjustment [eko.]
přizpůsobení scény - mise en scene
přizpůsobení scény - mise-en-scene
přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele - vital cycle adaptation of parasite and host [eko.]
rekonstrukce, přizpůsobení - readjustment [eko.]
{ri:HZAstmHnt}
rozptýlení (přizpůsobení) - dissipation [eko.]
{dIsIpJLHn}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit přizpůsobení do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "přizpůsobení" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž