Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dávka bylo nalezeno překladů: 78 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 72).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dávka - batch n:
{bES}
dávka - benefit n:
{benHfIt}
dávka - dosage n:
{dCsHZ}
dávka - dose
{dCs}
dávka - duty
{du:ti:}
dávka - ration n:
{rELHn}
absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) - absolute lethal dose (LD100) [eko.]
absorbovaná dávka - absorbed dose [eko.]
absorbovaná dávka (ioniz. záření) - absorbed dose [eko.]
bradavka - nipple n:
{nIpHl}
bradavka - papilla n:
bradavka - tit n:
{tIt}
celková dávka - total dose [eko.]
Součet dávek přijatých organismem všemi expozičními vstupy. Sum of doses received by all routes of exposure. Viz. EED.
dávat po dávkách - dose
{dCs}
dávka drog - a hit
dávka pesticidu - pesticide dose [eko.]
dávka příkazů - batch [it.]
{bES}
dávka z majetku - property tax
dávka, příděl - ratio [eko.]
{rJLi:C}
dobytná např. pohledávka - retrievable n:
dodávka - delivery
{dIlIvRi:}
dodávka - delivery van
dodávka - supply adv:
{sHplT}
dodávka - van
{vEn}
dodávka či kombi - waggon n:
dodávka na klíč - turn-key
dodávka vody - water delivery [eko.]
doušek, lok, dávka nápoje nebo medicíny - draught n:
{drEft}
ekvivalentní dávka pro člověka - human equivalent dose [eko.]
Dávka, která u člověka pravděpodobně způsobí účinek stejného rozsahu jako způsobila dávka u exp. zvířete.
hodnocení rizika, dávka - risk assessment, dose [eko.]
letální dávka - lethal dose [eko.]
letální dávka pesticidu (LD100) - lethal pesticide dose [eko.]
maximální tolerovatelná dávka - MTD [eko.]
nadávka - abuse n:
{Hbju:z}
nadávka - invective n:
{InvektIv}
nadávka - name-calling
nadávka - oath n:
{CQ}
nadávka - swearword n:
nelineární vztah dávka-odezva - non-linear dose response relation [eko.]
nemocenská dávka - sick pay n:
neškodná dávka pesticidu - harmless pesticide dose [eko.]
padavka - fart n:
padavka - milksop n:
padavka - rabbit n: [slang]
{rEbHt}
padavka - sissy n:
{sIsi:}
padavka - windfall n:
{wIndfOl}
pohledávka - outstanding debt n:
pohledávka - receivable n:
{rIsi:vHbHl}
pohledávka v bance - cash in bank
pohledávka, požadavek - requisition [eko.]
polododávka - estate car
polododávka - pick-up n:
polododávka - pickup n:
{pIkAp}
protipohledávka - counter-claim n:
protipohledávka - counterclaim n:
{kVntRklJm}
prsní bradavka - nipple
{nIpHl}
prsní bradavka - tit
{tIt}
předávka - handover n:
předepsaná dávka pesticidu - prescribed pesticide dose [eko.]
přesnídávka - snack
{snEk}
přibližná smrtelná dávka - ALD [eko.]
přístup dávka-odezva - dose-response approach [eko.]
referenční dávka - reference dose (RfD) [eko.]
regulační dávka - regulatory dose (RgD) [eko.]
Denní expoziční dávka, odrážející se v konečném rozhodnutí procesu řízení (managementu) rizika je dobře možné, že chemická látka s určitou referenční dávkou (RfD) bude regulována jinak použitím RgD.
snovací bradavka - spinneret n:
stanovená expoziční dávka - estimated exposure dose (eed) [eko.]
Změřená nebo vypočtená dávka, které je populace (jednotlivec) exponována ze všech zdrojů a všemi cestami.
stimulující dávka pesticidu - stimulating pesticide dose [eko.]
střední (smrtelná) letální dávka (LD50) - medium lethal dose (LD50) [eko.]
střední (smrtelná) letální dávka pesticidu (LD50) - medium pesticide lethal dose [eko.]
střední účinná dávka (ED50) - medium effective dose (ED50) [eko.]
subdodávka - subcontract n:
{sHbka:ntrEkt}
subletální dávka pesticidu - sublethal pesticide dose [eko.]
toxická dávka - toxic dose [eko.]
záchovná závlahová dávka - conserving irrigation norm [eko.]
zásobní závlahová dávka - reserve irrigation norm [eko.]
závlahová dávka - irrigation dose [eko.]
závlahová dávka - irrigation norm [eko.]
závlahová dávka - irrigation rate [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dávka do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dávka" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž