Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz přizpůsobit bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 15, obsahující výraz: 15).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
přizpůsobit - acclimatize v:
přizpůsobit - accommodate v:
{Hka:mHdJt}
přizpůsobit - accommodate to v:
čemu
přizpůsobit - adapt v:
se {HdEpt}
přizpůsobit - adjust
{HZAst}
přizpůsobit - assimilate
{HsImHlJt}
přizpůsobit - conform v:
{kHnfOrm}
přizpůsobit - customise v:
přizpůsobit - customize v:
{kAstHmTz}
přizpůsobit - fit v:
{fIt}
přizpůsobit - modify v:
{ma:dHfT}
přizpůsobit - naturalise v:
přizpůsobit - readjust v:
{ri:HZAst}
přizpůsobit - regulate v:
{regjHlJt}
přizpůsobit - tailor v: [přen.]
{tJlR}
nepřizpůsobitelný - nonadjustable
přizpůsobit Evropě - Europeanize
přizpůsobit něčemu - adjust st to st
přizpůsobit se - follow suit
přizpůsobit Západu - Occidentalize
přizpůsobit Západu - westernize v:
{westRnTz}
přizpůsobit, upravit - adjust [eko.]
{HZAst}
přizpůsobitelně - adjustably adv:
přizpůsobitelnost - modifiability n:
přizpůsobitelný - adaptable adj:
{HdEptHbHl}
přizpůsobitelný - adjustable adj:
{HZAstHbHl}
přizpůsobitelný - assimilable adj:
regulovat, přizpůsobit - regulate [eko.]
{regjHlJt}
rekonstruovat, přizpůsobit - readjust [eko.]
{ri:HZAst}
Vložení omezení funkčnosti do programu (DRM). Hardwarové zařízení, pro které byl program výrobcem vyvinut, přestane fungovat pokud uživatel program pozmění resp. uživateli je zamezeno přizpůsobit program svým potřebám. (porušení svobody 1 z definice svobo - tivoisation n: [it.]
termín vymyslel Richard Stallman

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit přizpůsobit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "přizpůsobit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž