Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz element bylo nalezeno překladů: 42 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 33).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
element
{elHmHnt}
- dílec
element
{elHmHnt}
- složka
n: element
{elHmHnt}
- článek
element
{elHmHnt}
- částice
[eko.] element
{elHmHnt}
- prvek (systému)
[eko.] element
{elHmHnt}
- prvek (chemie)
n: element
{elHmHnt}
- živel
n: [mat.] element
{elHmHnt}
- prvek
n: element
{elHmHnt}
- element
artificial element - umělý prvek
[eko.] bioelement - bioprvek
[eko.] bioelement - biogenní prvek
n: contact element - kontakt
[eko.] drainage equipment element - odvodňovací prvek
[eko.] drainage equipment element - odvodňovací detail
n: element 104
syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující
- prvek 104
n: element 105
syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující
- prvek 105
n: element 106
syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující
- prvek 106
n: element 107
syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující
- prvek 107
adj: elemental
{elHmehntHl}
- živelní
elemental
{elHmehntHl}
- základní
adv: elementally
- živelně
adv: elementarily
- elementárně
elementary
{elHmehntri:}
- základní
[eko.] elementary flow
- elementární tok
[eko.] elementary flow
Materiál nebo energie vstupující do posuzovaného systému ze životního prosředí bez předchozí styku s člověkem; Materiál nebo energie vystupující z posuzovaného systému do životního prostředí bez následné přeměny člověkem
- základní tok
elementary particle
- elementární částice
n: elementary school
- základní škola
elements
{elHmHnts}
- základní prvky
n: pl. elements
{elHmHnts}
- elementy
[eko.] geoelement
- geoelement (botanika, zoologie)
[eko.] geographic element
- geografický prvek (botanika, zoologie)
[eko.] hydrological element
- hydrologický prvek
[eko.] input element
- vstupní prvek (systému)
[eko.] landscape element
- krajinný prvek
[eko.] oligobiogenic element
- oligobiogenní prvek
[eko.] output element
- výstupní prvek (systému)
n: [it.] picture element
- pixl
sensing element
- snímač
sensitive element
- snímač
[eko.] toxic trace element
- stopový toxický prvek
[eko.] trace element
- stopový prvek

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit element do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "element" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž