Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz body bylo nalezeno překladů: 98 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 89).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: body
{ba:di:}
- trup
n: body
{ba:di:}
- korba
n: body
{ba:di:}
- sbor
body
{ba:di:}
- mrtvola
body
{ba:di:}
- tělo
n: body
{ba:di:}
- karoserie
n: body
{ba:di:}
- hlavní část
n: body
{ba:di:}
- základní část
n: [fyz.] body
{ba:di:}
- těleso
antibody
{EntIba:di:}
- protilátka
anybody
{eni:bHdi:}
- někdo
anybody
{eni:bHdi:}
- každý
anybody
{eni:bHdi:}
- kdokoliv
anybody
{eni:bHdi:}
- kdokoli
v: arms close the body
- připažit
[id.] back somebody up
- podpořit někoho
blackbody
- černý zářič
blackbody
- černé těleso
n: body bag
- pytel na mrtvoly
n: body builder
- posilující
n: body builder
- ten, kdo posiluje
body building
- výroba karoserií
n: body building
- posilňování
body count
- počet mrtvých
n: body count
- počet obětí
n: body covering
- pokrývka těla
n: [bio.] [med.] body fluid
- tělesná tekutina
body guard
- tělesná stráž
body guard
- osobní ochrana
n: body hair
- ochlupení těla
body harm
- ublížení na těle
n: body language
- řeč těla
n: [fyz.] body length
- délka tělesa
n: body liquid
- tělesná tekutina
n: body lotion
- roztok po koupání
n: body odor
- tělesný pach
n: body odour
- tělesný pach
n: body of water
- vodné těleso
n: body part
- část těla
n: body servant
- osobní sluha
body shop
- opravna karosérií
body shop
- autodílna
body shop
- autoservis
n: [bio.] body temperature
- tělesná teplota
n: [fyz.] body temperature
- teplota tělesa
n: body weight
- tělesná hmotnost
n: body weight
- tělesná váha
n: [fyz.] body weight
- hmotnost tělesa
n: body-building
- kulturistika
n: bodybuilding
- kulturistika
n: bodybuilding
- posilování
n: bodyguard
{ba:di:ga:rd}
- stráž
n: bodyguard
{ba:di:ga:rd}
- osobní strážce
n: bodyguard
{ba:di:ga:rd}
- tělesný strážce
n: bodyguard
{ba:di:ga:rd}
- tělesný ochránce
v: bodypaint
- malování na tělo
n: bodypaint
- malba na těle
n: bodyweight
- tělesná váha
n: bodywork
- karoserie
n: busybody
- radílek
car bodywork
- karoserie
n: corporate body
- korporace
corporate body
- právnická osoba
n: dead body
- mrtvola
v: disembody
- odtělesnit
v: disembody
- odhmotnit
n: dogsbody
- poskok
[eko.] ecolabelling body
- ekolabelingový orgán
v: embody
{Imba:di:}
- zahrnovat
v: embody
{Imba:di:}
- ztělesňovat
v: embody
{Imba:di:}
- ztělesnit
v: embody
{Imba:di:}
- zahrnout
embody
{Imba:di:}
- vtělit se
everybody
člověk {evri:ba:di:}
- každý
everybody
{evri:ba:di:}
- všichni
everybody's
- každého
[eko.] favourable ecological water body condition
- ekologicky příznivý stav vodního útvaru
[eko.] fruiting body
- plodnička
[fráz.] give somebody a raw deal
- jednat s někým nespravedlivě
n: homebody
- pecivál
Legal body
ekon.
- Právnická osoba
(acc/gen) nobody
{nCba:di:}
- nikoho
nobody
{nCba:di:}
- nikdo
n: [jmén.] Peabody
příjmení {pi:ba:di:}
- Peabody
n: pineal body
- šišinka
[eko.] receiving body
- recipient (vodní)
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off
- [zkr.]
somebody
{sAmba:di:}
- kdosi
somebody
{sAmba:di:}
- někdo
somebody of
- kohosi
strengthen body
- posilnit
strengthen body
- posilňovat
student body
- studentstvo
to/for nobody
- nikomu
underbody
- dolní část
n: vitreous body
- průhledná výplň oka
[eko.] water body
- vodní útvar
[eko.] water body condition
- stav vodního útvaru

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit body do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "body" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž