Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz figure bylo nalezeno překladů: 75 (přesná shoda: 30, obsahující výraz: 45).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: figure
{fIgjR}
- číslice
n: figure
{fIgjR}
- zjev
n: figure
{fIgjR}
- osobnost
n: figure
{fIgjR}
- osoba
v: figure
{fIgjR}
- odhadnout
n: figure
{fIgjR}
- obrazec
adj: figure
{fIgjR}
- figurální
n: figure
{fIgjR}
- znak
v: figure
{fIgjR}
- očíslovat
figure
{fIgjR}
- údaj
v: figure
{fIgjR}
- zobrazit
v: figure
{fIgjR}
- znázornit
n: figure
{fIgjR}
- vzor
v: figure
{fIgjR}
- vyčíslit
n: figure
{fIgjR}
- útvar
n: figure
{fIgjR}
- tvar
n: figure
{fIgjR}
- schéma
n: figure
{fIgjR}
- představa
v: figure
{fIgjR}
- naznačit
v: figure
{fIgjR}
- figurovat
n: figure
{fIgjR}
- figura
n: figure
{fIgjR}
- cifra
v: [amer.] [hovor.] figure
{fIgjR}
- přijít k závěru
v: [amer.] [hovor.] figure
{fIgjR}
- domnívat se
v: [amer.] [hovor.] figure
{fIgjR}
- usoudit
figure
{fIgjR}
- číslo
figure
{fIgjR}
- postava
n: figure
{fIgjR}
- obrázek
figure
{fIgjR}
- figurka
figure
{fIgjR}
- částka
a ball-park figure - přibližný odhad
v: add to figures - připočítávat
n: ballpark figure - přibližný odhad
be quick and accurate at figures - umět rychle a přesně počítat
[id.] break down figures - analyzovat údaje
v: configure - konfigurovat
adj: configured
{kHnfIgjRd}
- nastavený
cut a fine figure
- vypadat perfektně
v: disfigure
{dIsfIgjR}
- znetvořit
n: disfigurement
- zohyzdění
n: disfigurement
- znetvoření
n: disfigurement
- zkreslení
figure of speech
- řečnický obrat
v: figure out
- vypočítat
v: figure out
- vyřešit
v: figure out
- pochopit
v: figure out
- vyčistit
v: figure out
- spočítat
figure skater
- krasobruslař
n: figure skating
- krasobruslení
v: figure up
- vykalkulovat
v: figure up
- spočítat
adj: figured
{fIgjRd}
- vzorovaný
v: figured
{fIgjRd}
- pochopil
figurehead
vyřezaná na přídi lodi {fIgjRhed}
- galionová figura
figurehead
{fIgjRhed}
- představitel bez výkoných pravomocí
figurehead
{fIgjRhed}
- loutka
figurehead
{fIgjRhed}
- hlavička
figurehead
{fIgjRhed}
- figurka
n: pl. figures
{fIgjRz}
- tvary
n: pl. figures
{fIgjRz}
- figury
n: figures
{fIgjRz}
- číslice
n: figures
{fIgjRz}
- čísla
n: pl. figures
{fIgjRz}
- částky
[eko.] in single figures
- v prostých číslicích
little figure
- postavička
n: [mat.] plane figure
- rovinný obrazec
v: prefigure
- předznamenat
v: reconfigure
{ri:kHnfIgjR}
- překonfigurovat
v: reconfigure
{ri:kHnfIgjR}
- přenastavit
adj: reconfigured
{ri:kHnfIgjRd}
- překonfigurovaný
[eko.] single-figure inflation
- jednociferná inflace
v: transfigure
- proměnit
v: transfigure
- přetvořit
n: wax figure
- vosková figurína

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit figure do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "figure" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž