Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Ruský slovník (česko-ruský slovník)

 

Pro český výraz logie bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Ru ruský překlad
aerobiologie - аэробиология
agrometeorologie - агрометеорология
alternativní technologie - альтернативная технология
analogie - аналогия
Andromeda (mytologie) - Андромеда (мифология)
antropologie - антропология
aplikovaná ekologie - прикладная экология
archeologie - археология
Astrobiologie - Космическая биология
astrologie - астрология
Atlás (mytologie) - Атлант
autoekologie - автоэкология
bakteriologie - бактериология
bezhlučná technologie - бесшумная технология
bioklimatologie - биоклиматология
biologie - науки о жизни
biologie - биология
biologie rostlin - биология растений
biologie v ústí řeky - биология эстуариев
biologie živočichů - биология животных
biotechnologie - биотехнология
biotechnologie týkající se zdraví - биотехнология в области здоровья
Bouře (meteorologie) - Буря
Ceres (mytologie) - Церера (мифология)
cytologie - цитология
Čeleď (biologie) - Семейство
čistá technologie - чистая технология
dendrochronologie - дендрохронология
Deprese (psychologie) - Большое депрессивное расстройство
dermatologie - дерматология
Devon (geologie) - Девонский период
Doména (biologie) - Домен (биология)
Druh (biologie) - Биологический вид
edafologie - почвоведение
Egyptologie - Египтология
ekologická technologie - экологичная технология
ekologie - экология
ekologie člověka - экология человека
ekologie lesa - экология лесов
ekologie populace - экология популяции
ekologie půdy - экология земли
ekologie rostlin - экология растений
ekologie společenstev - экология сообществ
ekologie zemědělství - экология сельского хозяйства
ekologie živočichů - экология животных
ekotoxikologie - экотоксикология
Embryologie - Эмбриология
endokrinologie - эндокринология
Entomologie - Энтомология
environmentalistika (ekologie) - экологический принцип
environmentalistika [ekologie] - экологический принцип
environmentální psychologie - экологическая психология
epidemiologie - эпидемиология
Eschatologie - Эсхатология
etnologie - этнология
etologie - этология
etymologie - этимология
farmakologie - фармакология
Fenomenologie - Феноменология
filologie - филология
Fonologie - Фонология
fytopatologie - фитопатология
fytosociologie - фитосоциология
fyziologie - физиология
fyziologie člověka - физиология человека
fyziologie ekologická - экофизиология
fyziologie rostlin - физиология растений
fyziologie živočichů - физиология животных
Genealogie - Генеалогия
geologie - геология
geomorfologie - геоморфология
geotechnologie - геотехнология
glaciologie - гляциология
Gnozeologie - Эпистемология
Gynekologie - Гинекология
Helena (mytologie) - Елена Прекрасная
hematologie - гематология
Histologie - Гистология
hodnocení technologie - оценка технологии
hydrobiologie - гидробиология
hydrogeologie - гидрогеология
hydrologie - гидрология
hydrometeorologie - гидрометеорология
Hyperion (mytologie) - Гиперион (титан)
Chaos (mytologie) - Хаос (мифология)
Chiméra (mytologie) - Химера
chorologie - хорология
ideologie - идеология
ideologie politická - политическая идеология
Ichtyologie - Ихтиология
imunologie - иммунология
integrované technologie ochrany životního prostředí - интегрированная природоохранная технология
Juno (mytologie) - Юнона
Jupiter (mytologie) - Юпитер (мифология)
kardiologie - кардиология
Kategorie:Antropologie - Категория:Антропология
Kategorie:Archeologie - Категория:Археология
Kategorie:Astrologie - Категория:Астрология
Kategorie:Biologie - Категория:Биология
Kategorie:Biotechnologie - Категория:Биотехнология

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit logie do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny AFangličtiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "logie" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama