Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Bulharský slovník (česko-bulharský slovník)

 

Pro český výraz logie bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   BG bulharský překlad
aerobiologie - аеробиология
agrometeorologie - агрометеорология
alternativní technologie - алтернативна технология
analogie - подобие
analogie - аналогия
Antropologie - Антропология
aplikovaná ekologie - приложна екология
archeologie - архиология
archeologie - археология
Astrobiologie - Астробиология
Astrologie - Астрология
Atlás (mytologie) - Атлас (митология)
autoekologie - автоекология
bakteriologie - бактериология
bezhlučná technologie - безшумна технология
bioklimatologie - биоклиматология
biologie - биология
biologie - наука за живота
biologie rostlin - растителна биология
biologie v ústí řeky - биология на речното устие
biologie živočichů - зоология
biotechnologie - биотехнология
biotechnologie týkající se zdraví - свързана със здравето биотехнология
Bouře (meteorologie) - Буря
Ceres (mytologie) - Церера (митология)
cytologie - цитология
čistá technologie - екологично чиста технология
dendrochronologie - дендрохронология
dermatologie - дерматология
Druh (biologie) - Вид (биология)
edafologie - едафология
Egyptologie - Египтология
ekologická technologie - екологична технология
ekologie - екология
ekologie člověka - екология на човека
ekologie lesa - горска екология
ekologie populace - екология на популациите
ekologie půdy - екология на земята
ekologie rostlin - растителна екология
ekologie společenstev - синекология
ekologie zemědělství - агроекология
ekologie živočichů - животинска екология
ekotoxikologie - екотоксикология
endokrinologie - ендокринология
Entomologie - Ентомология
environmentalistika (ekologie) - енвиронментализъм
environmentalistika [ekologie] - енвиронментализъм
environmentální psychologie - екологична психология
epidemiologie - епидемиология
etnologie - етнология
etologie - етология
Etymologie - Етимология
farmakologie - фармакология
filologie - филология
Fonologie - Фонология
fytopatologie - фитопатология
fytosociologie - фитосоциология
fyziologie - физиология
fyziologie člověka - физиология на човека
fyziologie ekologická - екофизиология
fyziologie rostlin - растителна физиология
fyziologie živočichů - животинска физиология
geologie - геология
geomorfologie - геоморфология
geotechnologie - геотехнология
glaciologie - глациология
Gnozeologie - Епистемология
Gynekologie - Гинекология
Helena (mytologie) - Хубавата Елена
hematologie - хематология
Histologie - Хистология
hodnocení technologie - технология за оценка
hydrobiologie - хидробиология
hydrogeologie - хидрогеология
hydrologie - хидрология
hydrometeorologie - хидрометеорология
Hyperion (mytologie) - Хиперион (митология)
Chaos (mytologie) - Хаос
Chiméra (mytologie) - Химера
chorologie - хорология
ideologie - идеология
ideologie politická - политическа идеология
imunologie - имунология
integrované technologie ochrany životního prostředí - интегрирана технология за опазване на околната среда
Juno (mytologie) - Юнона
Jupiter (mytologie) - Юпитер (бог)
kardiologie - кардиология
Kategorie:Antropologie - Категория:Антропология
Kategorie:Archeologie - Категория:Археология
Kategorie:Astrologie - Категория:Астрология
Kategorie:Biologie - Категория:Биология
Kategorie:Ekologie - Категория:Екология
Kategorie:Endokrinologie - Категория:Ендокринология
Kategorie:Entomologie - Категория:Ентомология
Kategorie:Farmakologie - Категория:Фармакология
Kategorie:Filologie - Категория:Филология
Kategorie:Fyziologie - Категория:Физиология
Kategorie:Genealogie - Категория:Генеалогия
Kategorie:Geologie - Категория:Геология
Kategorie:Geomorfologie - Категория:Геоморфология

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit logie do AFafrikánštiny ARarabštiny AFangličtiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "logie" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama