Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz logie bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
aerobiologie - aerobiology [eko.]
aerologie - aerology n:
aglomerace (technologie) - agglomeration [eko.]
{Hgla:mRJLHn}
agroekologie - agricultural ecology [eko.]
agroekologie - agroecology [eko.]
agrometeorologie - agricultural meteorology [eko.]
aktinologie - actinology [eko.]
alergologie - allergology n:
algologie - phycology n: [eko.]
analogie - analog n:
{EnHlOg}
analogie - analogies n:
{HnElHZi:z}
analogie - analogue n:
{EnHlOg}
analogie - analogues pl.
analogie - analogy n:
{HnElHZi:}
antagonistický vztah (mikrobiologie) - antagonistic relation [eko.]
antologie - anthologies pl.
{EnQa:lHZi:z}
antologie - anthology n:
{EnQa:lHZi:}
antologie - florilegium n:
antropoekologie - anthropoecology [eko.]
antropologie - anthropology n:
{EnQrHpa:lHZi:}
apologie - apologia n:
areáltyp (botanika, zoologie) - area type [eko.]
archeologie - antiquarianism n:
archeologie - archaeology n:
{a:rki:a:lHZi:}
archeologie - archeology n:
{a:rki:a:lHZi:}
astrologie - astrology n:
{Hstra:lHZi:}
autekologie - autecology [eko.]
bakteriologie - bacteriology
{bEktIri:a:lHZi:}
balneoekologie - balneoecology [eko.]
balneologie - balneology [eko.]
bezodpadová technologie - non-waste technology [eko.]
bezodpadová technologie - waste-free technology [eko.]
bezvýkopová technologie výstavby drenáže - excavationless technology of drainage construction [eko.]
biocenologie - biocoenology [eko.]
bioklimatologie - bioclimatology [eko.]
biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie) - biological qualitative analysis [eko.]
biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie) - biological quantitative analysis [eko.]
biologický test (hydrobiologie) - biological test [eko.]
biologie - biology
{bTa:lHZi:}
biometeorologie - biometeorology [eko.]
biotechnologie - biotechnology n:
{bTCtekna:lHZi:}
biotest (hydrobiologie) - bioassay [eko.]
biotest (hydrobiologie) - biological test [eko.]
biotest (hydrobiologie) - biotest [eko.]
bohyně norské mytologie - Valkyrie
bryologie - bryology [eko.]
celková primární produkce (limnologie) - gross primary production [eko.]
celkový produkční výkon (limnologie) - gross production rate [eko.]
cytochromoxidázový test (mikrobiologie) - cytochromoxidase test [eko.]
cytologie - cytology n:
{sTta:lHZi:}
čistá primární produkce (limnologie) - net primary production [eko.]
čistá produktivita (limnologie) - net productivity [eko.]
čistá vzdušná produkce (limnologie) - net aerial production [eko.]
čisté technologie - clean technologies [eko.]
čisté technologie malých rozměrů - small scale clean technologies [eko.]
čistý produkční výkon (limnologie) - net production rate [eko.]
demekologie - population ecology [eko.]
démonologie - demonology n:
dendrochronologie - dendrochronology n:
{dendrCkrHna:lHZi:}
dendrologie - dendrology n:
deontologie - deontology n:
dermatologie - dermatology n:
{dRmHta:lHZi:}
disperze (biologie) - dispersion [eko.]
{dIspRGHn}
dlouhodobý průměr (hydrologie) - long-term average value [eko.]
doxologie - doxology n:
{da:ksa:lHZi:}
dyslogie - dyslogia n:
egyptologie - Egyptology n:
{i:ZHpta:lHZi:}
ekkleziologie - ecclesiology n:
ekofyziologie - ecophysiology [eko.]
ekoimunologie - ecoimmunology [eko.]
ekologie - bionomics n:
ekologie - ecology
{Ika:lHZi:}
ekologie - environmentalism n:
{envTrHehnmehntHlIzHm}
ekologie ekotopu - synecology [eko.]
ekologizace technologie - ecologization of technology [eko.]
ekotechnologie - ecotechnology [eko.]
ekotoxikologie - ecotoxicology [eko.]
embryologie - embryology n:
{embri:a:lHZi:}
endokrinologie - endocrinology n:
{endCkrHna:lHZi:}
enologie - oenology n:
entomologie - entomology n:
{entHma:lHZi:}
environmentálně přiměřená technologie - EST [eko.]
{HstJt}
epidemiologie - epidemiology n:
{epHdehmi:a:lHZi:}
epidemiologie prostředí - environmental epidemiology [eko.]
epidemiologie rostlin - epidemiology of plants [eko.]
eschatologie - eschatology n:
etiologie - aetiology
etiologie - etiology n:
{i:ti:a:lHZi:}
etnologie - ethnology n:
{eQna:lHZi:}
etologie - ethology n:
{IQa:lHZi:}
etologie krajiny - landscape ethology [eko.]
etymologie - etymology n:
{etHma:lHZi:}
farmakologie - pharmacology n:
{fa:rmHka:lHZi:}
fenologie - phenology [eko.]
fenomenologie - phenomenology n:
filologie - philology n:
fonologie - phonology n:
frazeologie - phraseology n:
frenologie - phrenology n:
fronta (meteorologie) - front [eko.]
{frAnt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit logie do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "logie" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž