Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Finský slovník (česko-finský slovník)

 

Pro český výraz logie bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   F finský překlad
aerobiologie - aerobiologia
agrometeorologie - maatalousmeteorologia
alternativní technologie - vaihtoehtoinen tekniikka
analogie - analogia
Andromeda (mytologie) - Andromeda (mytologia)
antropologie - antropologia
aplikovaná ekologie - soveltava ekologia
archeologie - arkeologia
Astrobiologie - Astrobiologia
astrologie - astrologia
Atlás (mytologie) - Atlas (mytologia)
autoekologie - lajin ekologia
bakteriologie - bakteriologia
bezhlučná technologie - meluton teknologia
bioklimatologie - bioklimatologia
biologie - biologiset tieteet
biologie - biologia
biologie rostlin - kasvibiologia
biologie v ústí řeky - estuaaribiologia
biologie živočichů - eläinbiologia
biotechnologie - biotekniikka
biotechnologie týkající se zdraví - terveyteen liittyvä biotekniikka
Bouře (meteorologie) - Myrsky
Ceres (mytologie) - Ceres (jumalatar)
cytologie - soluoppi
čistá technologie - puhdas tekniikka
dendrochronologie - dendrokronologia
dendrochronologie - vuosirengasajoitus
Deprese (psychologie) - Masennus
Devon (geologie) - Devonikausi
Druh (biologie) - Laji
edafologie - maaperäoppi
Egyptologie - Egyptologia
ekologická technologie - ympäristötekniikka
ekologie - ekologia
ekologie člověka - ihmisekologia
ekologie lesa - metsäekologia
ekologie populace - populaatioekologia
ekologie půdy - maan ekologia
ekologie rostlin - kasviekologia
ekologie společenstev - ekologisten kokonaisuuksien tutkimus
ekologie zemědělství - maatalousekologia
ekologie živočichů - eläinekologia
ekotoxikologie - ekotoksikologia
Embryologie - Embryologia
endokrinologie - sisäeritysoppi
Entomologie - Entomologia
environmentalistika (ekologie) - ympäristötietoisuus, ympäristöliike
environmentalistika [ekologie] - ympäristötietoisuus, ympäristöliike
environmentální psychologie - ympäristöpsykologia
epidemiologie - epidemiologia, kulkutautioppi
epidemiologie - epidemiologia
epidemiologie - kulkutautioppi
Eschatologie - Eskatologia
etnologie - etnologia
etologie - etologia
etymologie - etymologia
farmakologie - farmakologia
Fenomenologie - Fenomenologia
filologie - filologia
Fonologie - Fonologia
fytopatologie - kasvitautioppi
fytosociologie - kasvisosiologia
fyziologie - fysiologia
fyziologie člověka - ihmisen fysiologia
fyziologie ekologická - ekofysiologia
fyziologie rostlin - kasvifysiologia
fyziologie živočichů - eläinfysiologia
genealogie - sukututkimus
geologie - geologia
geomorfologie - pinnanmuoto-oppi
geomorfologie - geomorfologia
geotechnologie - geotekniikka
glaciologie - jäätiköntutkimus, jäätikkötiede
Gnozeologie - Tietoteoria
Gynekologie - Gynekologia
Helena (mytologie) - Helena (mytologia)
hematologie - hematologia
Histologie - Kudosoppi
hodnocení technologie - tekniikan arviointi
hydrobiologie - hydrobiologia
hydrogeologie - hydrogeologia
Hydrologie - Hydrologia
hydrologie - vesitiede, hydrologia
hydrometeorologie - hydrometeorologia
Hyperion (mytologie) - Hyperion (mytologia)
Chaos (mytologie) - Khaos
Chiméra (mytologie) - Khimaira
chorologie - korologia
chorologie - floristinen korologia
ideologie - ideologia
ideologie politická - poliittinen ideologia
imunologie - immunologia
integrované technologie ochrany životního prostředí - gy yhteinen ympäristönsuojelutekniikka
Juno (mytologie) - Juno
Jupiter (mytologie) - Juppiter
kardiologie - kardiologia
Kategorie:Antropologie - Luokka:Antropologia
Kategorie:Archeologie - Luokka:Arkeologia
Kategorie:Astrologie - Luokka:Astrologia

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit logie do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny AFangličtiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "logie" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama