Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz logie bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
aerobiologie - aerobiológia
agrometeorologie - agrometeorológia
alternativní technologie - alternatív technológia
Andromeda (mytologie) - Androméda (keresztnév)
antropologie - antropológia
aplikovaná ekologie - alkalmazott ökológia
archeologie - régészet
Astrobiologie - Asztrobiológia
Astrologie - Asztrológia
astrologie - csillagjóslás
Atlás (mytologie) - Atlasz
autoekologie - autoökológia
bakteriologie - bakteriológia
bezhlučná technologie - zajmentes technológia
bioklimatologie - bioklimatológia
biologie - biológia
biologie - élettel foglalkozó tudomány
biologie rostlin - növénybiológia
biologie živočichů - állatbiológia
biotechnologie - biotechnológia
biotechnologie týkající se zdraví - egészségüggyel kapcsolatos biotechnológia
Ceres (mytologie) - Ceres
cytologie - sejttan
Čeleď (biologie) - Család (rendszertan)
čistá technologie - tiszta technológia
dendrochronologie - dendrokronológia
Deprese (psychologie) - Depresszió
Devon (geologie) - Devon (időszak)
Doména (biologie) - Domén (rendszertan)
Druh (biologie) - Faj
edafologie - edafológia
ekologická technologie - környezettechnológia
ekologie - ökológia
ekologie člověka - humánökológia
ekologie lesa - erdőökológia
ekologie populace - populációökológia
ekologie půdy - földökológia
ekologie rostlin - növényökológia
ekologie společenstev - szinökológia
ekologie zemědělství - mezőgazdasági ökológia
ekologie živočichů - állatökológia
ekotoxikologie - ökotoxikológia
endokrinologie - endokrinológia
Entomologie - Entomológia
environmentalistika (ekologie) - environmentalizmus
environmentalistika [ekologie] - environmentalizmus
environmentální psychologie - környezetpszichológia
Epidemiologie - Járványtan
epidemiologie - járványügy
etnologie - etnológia
etologie - etológia
etymologie - etimológia
Farmakologie - Gyógyszerhatástan
farmakologie - farmakológia/gyógyszertan
farmakologie - farmakológia
farmakologie - gyógyszertan
Fenomenologie - Fenomenológia
filologie - filológia
Fonologie - Fonológia
fytopatologie - növénykórtan
fytosociologie - növényszociológia
Fyziologie - Élettan
fyziologie - fiziológia
fyziologie člověka - humánfiziológia
fyziologie ekologická - ökofiziológia
fyziologie rostlin - növényfiziológia
fyziologie živočichů - állatfiziológia
Genealogie - Genealógia (történelem)
genealogie - genealógia
Geologie - Geológia
geologie - földtan
geomorfologie - geomorfológia
geotechnologie - geotechnológia
glaciologie - glaciológia
Gnozeologie - Ismeretelmélet
Gynekologie - Nőgyógyászat
Helena (mytologie) - Helené
hematologie - hematológia
hodnocení technologie - technológia értékelése
hydrobiologie - hidrobiológia
hydrogeologie - hidrogeológia
hydrologie - hidrológia
hydrometeorologie - hidrometeorológia
Hyperion (mytologie) - Hüperión
Chaos (mytologie) - Khaosz
Chiméra (mytologie) - Khimaira
chorologie - chorológia, növény/állatföldrajz
ideologie - ideológia
ideologie politická - politikai ideológia
Ichtyologie - Ichthiológia
imunologie - immunológia
integrované technologie ochrany životního prostředí - integrált környezetvédelmi technológia
Juno (mytologie) - Juno
kardiologie - kardiológia
Kategorie:Archeologie - Kategória:Régészet
Kategorie:Astrologie - Kategória:Asztrológia
Kategorie:Biologie - Kategória:Biológia
Kategorie:Endokrinologie - Kategória:Endokrinológia
Kategorie:Fyziologie - Kategória:Élettan
Kategorie:Genealogie - Kategória:Genealógia

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit logie do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "logie" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama