Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (česko-francouzský slovník)

 

Pro český výraz logie bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   F francouzský překlad
aerobiologie - aérobiologie
agrometeorologie - agro-météorologie
alternativní technologie - technologie "propre"
analogie - analogie
Andromeda (mytologie) - Andromède (mythologie)
antropologie - anthropologie
aplikovaná ekologie - écologie appliquée
archeologie - archéologie
Astrobiologie - Exobiologie
astrologie - astrologie
Atlás (mytologie) - Atlas (mythologie)
autoekologie - autoécologie
bakteriologie - bactériologie
bezhlučná technologie - technologie silencieuse
bioklimatologie - bioclimatologie
biologie - sciences de la vie
biologie - biologie
biologie rostlin - biologie végétale
biologie v ústí řeky - biologie estuarienne
biologie živočichů - biologie animale
Biotechnologie - Biotechnologies
biotechnologie - biotechnologie
biotechnologie týkající se zdraví - biotechnologie à but médical
Bouře (meteorologie) - Tempête
Ceres (mytologie) - Cérès (mythologie)
cytologie - cytologie
Čeleď (biologie) - Famille (biologie)
čistá technologie - technologie propre
dendrochronologie - dendrochronologie
Deprese (psychologie) - Dépression (médecine)
dermatologie - dermatologie
Devon (geologie) - Dévonien
Doména (biologie) - Classification phylogénétique
Druh (biologie) - Espèce
edafologie - édaphologie
Egyptologie - Égyptologie
ekologická technologie - technologie de l'environnement
ekologie - écologie
ekologie člověka - écologie humaine
ekologie lesa - écologie forestière
ekologie populace - écologie des populations
ekologie půdy - écologie des terres
ekologie rostlin - écologie végétale
ekologie společenstev - synécologie
ekologie zemědělství - écologie agricole
ekologie živočichů - écologie animale
ekotoxikologie - écotoxicologie
Embryologie - Embryologie
endokrinologie - endocrinologie
Entomologie - Entomologie
environmentalistika (ekologie) - écologisme
environmentalistika [ekologie] - écologisme
environmentální psychologie - psychologie environnementale
epidemiologie - épidémiologie
Eschatologie - Eschatologie
etnologie - ethnologie
etologie - éthologie
Etymologie - Étymologie
farmakologie - pharmacologie
Fenomenologie - Phénoménologie
filologie - philologie
Fonologie - Phonologie
fytopatologie - phytopathologie
fytosociologie - phytosociologie
fyziologie - physiologie
fyziologie člověka - physiologie humaine
fyziologie ekologická - écophysiologie
fyziologie rostlin - physiologie des plantes
fyziologie živočichů - physiologie animale
genealogie - généalogie
geologie - géologie
geomorfologie - géomorphologie
geotechnologie - géotechnologie
glaciologie - glaciologie
Gnozeologie - Théorie de la connaissance
Gynekologie - Gynécologie
Helena (mytologie) - Hélène (mythologie)
hematologie - hématologie
Histologie - Histologie
hodnocení technologie - évaluation de technologie
hydrobiologie - hydrobiologie
hydrogeologie - hydrogéologie
hydrologie - hydrologie
hydrometeorologie - hydrométéorologie
Hyperion (mytologie) - Hypérion (mythologie)
Chaos (mytologie) - Chaos (mythologie)
Chiméra (mytologie) - Chimère (mythologie)
chorologie - chorologie
ideologie - idéologie
ideologie politická - idéologie politique
Ichtyologie - Ichtyologie
imunologie - immunologie
integrované technologie ochrany životního prostředí - technologie de protection environnementale intégrée
Juno (mytologie) - Junon
Jupiter (mytologie) - Jupiter (mythologie)
kardiologie - cardiologie
Kategorie:Antropologie - Catégorie:Anthropologie
Kategorie:Archeologie - Catégorie:Archéologie
Kategorie:Astrologie - Catégorie:Astrologie
Kategorie:Biologie - Catégorie:Biologie

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit logie do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "logie" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama