Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Německý slovník (česko-německý slovník)

 

Pro český výraz logie bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   DE německý překlad
aerobiologie - Aerobiologie
agrometeorologie - Agrometeorologie
alternativní technologie - Alternativtechnologie
analogie - Analogie
Andromeda (mytologie) - Andromeda (Mythologie)
antropologie - Anthropologie
aplikovaná ekologie - Angewandte Ökologie
archeologie - Archäologie
Astrobiologie - Exobiologie
astrologie - Astrologie
Atlás (mytologie) - Atlas (Mythologie)
autoekologie - Autoökologie
bakteriologie - Bakteriologie
bezhlučná technologie - lärmarme Technik
bioklimatologie - Bioklimatologie
biologie - Biowissenschaften
biologie - Biologie
biologie rostlin - Pflanzenbiologie
biologie v ústí řeky - Ästuarbiologie
biologie živočichů - Tierbiologie
biologie živočichů - Zoologie
biotechnologie - Biotechnologie
biotechnologie týkající se zdraví - gesundheitsbezogene Biotechnologie
Bouře (meteorologie) - Sturm
Ceres (mytologie) - Ceres (Mythologie)
cytologie - Zytologie
Čeleď (biologie) - Familie (Biologie)
čistá technologie - saubere Technologie
dendrochronologie - Dendrochronologie
dendrochronologie - Baumringdatierung
dendrochronologie - Jahresringdatierung
Deprese (psychologie) - Depression
dermatologie - Dermatologie
Devon (geologie) - Devon (Geologie)
Doména (biologie) - Domäne (Taxonomie)
Druh (biologie) - Art (Biologie)
edafologie - Edaphologie
Egyptologie - Ägyptologie
ekologická technologie - Umwelttechnologie
ekologie - Ökologie
ekologie člověka - Humanökologie
ekologie lesa - Waldökologie
ekologie populace - Populationsökologie
ekologie půdy - Bodenökologie
ekologie rostlin - Pflanzenökologie
ekologie společenstev - Synökologie
ekologie zemědělství - Agrarökologie
ekologie zemědělství - Landwirtschaftsökologie
ekologie živočichů - Tierökologie
ekotoxikologie - Ökotoxikologie
Embryologie - Embryologie
endokrinologie - Endokrinologie
Entomologie - Insektenkunde
environmentalistika (ekologie) - Environmentalismus
environmentalistika [ekologie] - Environmentalismus
environmentální psychologie - Umweltpsychologie
epidemiologie - Epidemiologie
Eschatologie - Eschatologie
etnologie - Ethnologie
etologie - Ethologie
etymologie - Etymologie
farmakologie - Pharmakologie
Fenomenologie - Phänomenologie
filologie - Philologie
Fonologie - Phonologie
fytopatologie - Phytopathologie
fytosociologie - Vegetationskunde
fyziologie - Physiologie
fyziologie člověka - Humanphysiologie
fyziologie ekologická - Ökophysiologie
fyziologie rostlin - Pflanzenphysiologie
fyziologie živočichů - Tierphysiologie
genealogie - Genealogie
geologie - Geologie
geomorfologie - Geomorphologie
geotechnologie - Geotechnologie
glaciologie - Gletscherforschung
Gnozeologie - Erkenntnistheorie
Gynekologie - Gynäkologie
Helena (mytologie) - Helena (Mythologie)
hematologie - Hämatologie
Histologie - Histologie
hodnocení technologie - Technologiebewertung
hydrobiologie - Hydrobiologie
hydrogeologie - Hydrogeologie
hydrologie - Hydrologie
hydrometeorologie - Hydrometeorologie
Hyperion (mytologie) - Hyperion (Mythologie)
Chaos (mytologie) - Chaos
Chiméra (mytologie) - Chimäre (Mythologie)
chorologie - Chorologie
ideologie - Ideologie
ideologie politická - politische Ideologie
Ichtyologie - Ichthyologie
imunologie - Immunologie
integrované technologie ochrany životního prostředí - Integrierte Umweltschutztechnik
Juno (mytologie) - Juno (Mythologie)
Jupiter (mytologie) - Jupiter (Mythologie)
kardiologie - Kardiologie
Kategorie:Antropologie - Kategorie:Anthropologie

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit logie do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny ENangličtiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "logie" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama