Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Švédský slovník (česko-švédský slovník)

 

Pro český výraz logie bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Sw švédský překlad
aerobiologie - aerobiologi
alternativní technologie - alternativ teknik
analogie - analogi
Andromeda (mytologie) - Andromeda (mytologi)
antropologie - antropologi
aplikovaná ekologie - tillämpad ekologi
archeologie - arkeologi
Astrobiologie - Astrobiologi
astrologie - astrologi
Atlás (mytologie) - Atlas
autoekologie - autoekologi
bakteriologie - bakteriologi
bezhlučná technologie - störningsfri teknik
bioklimatologie - bioklimatologi
biologie - biovetenskaper
biologie - livsvetenskaper
biologie - biologi
biologie rostlin - växtbiologi
biologie živočichů - djurbiologi
biotechnologie - bioteknik
biotechnologie týkající se zdraví - hälsoförknippad bioteknik
Bouře (meteorologie) - Storm
Ceres (mytologie) - Ceres (mytologi)
cytologie - cytologi
cytologie - cellära
Čeleď (biologie) - Familj (biologi)
čistá technologie - ren teknik
dendrochronologie - dendrokronologi
Deprese (psychologie) - Depression
dermatologie - dermatologi
Devon (geologie) - Devon (period)
Doména (biologie) - Domän (biologi)
Druh (biologie) - Art
edafologie - edafologi
Egyptologie - Egyptologi
ekologická technologie - miljöteknik
ekologie - ekologi
ekologie člověka - mänsklig ekologi
ekologie lesa - skogens ekologi
ekologie populace - populationsekologi
ekologie půdy - jordekologi
ekologie rostlin - växtekologi
ekologie společenstev - synekologi
ekologie živočichů - djurekologi
ekotoxikologie - miljötoxikologi
Embryologie - Embryologi
endokrinologie - endokrinologi
Entomologie - Entomologi
environmentalistika (ekologie) - miljövård
environmentalistika [ekologie] - miljövård
environmentální psychologie - miljöpsykologi
epidemiologie - epidemiologi
Eschatologie - Eskatologi
etnologie - etnologi
etologie - etologi
Etymologie - Etymologi
farmakologie - farmakologi
Fenomenologie - Fenomenologi
filologie - filologi
Fonologie - Fonologi
fytopatologie - växtpatologi
fytosociologie - växtsociologi
fyziologie - fysiologi
fyziologie ekologická - ekofisiologi
fyziologie rostlin - växtfysiologi
fyziologie živočichů - djurfisiologi
genealogie - genealogi
geologie - geologi
geomorfologie - geomorfologi
geotechnologie - geoteknik
glaciologie - glaciologi
Gnozeologie - Kunskapsteori
Gynekologie - Gynekologi
Helena (mytologie) - Helena (mytologisk gestalt)
hematologie - hematologi
Histologie - Histologi
hodnocení technologie - värdering av tekniken
hydrobiologie - vattenbiologi
hydrogeologie - vattengeologi
hydrologie - hydrologi
hydrometeorologie - hydrometeorologi
Hyperion (mytologie) - Hyperion
Chaos (mytologie) - Chaos
Chiméra (mytologie) - Chimaira
ideologie - ideologi
ideologie politická - politisk ideologi
Ichtyologie - Iktyologi
imunologie - immunologi
integrované technologie ochrany životního prostředí - integrerat miljöskydd
Jupiter (mytologie) - Jupiter (mytologi)
kardiologie - kardiologi
Kategorie:Antropologie - Kategori:Antropologi
Kategorie:Archeologie - Kategori:Arkeologi
Kategorie:Astrologie - Kategori:Astrologi
Kategorie:Biologie - Kategori:Biologi
Kategorie:Biotechnologie - Kategori:Bioteknik
Kategorie:Ekologie - Kategori:Ekologi
Kategorie:Endokrinologie - Kategori:Endokrinologi
Kategorie:Entomologie - Kategori:Entomologi
Kategorie:Etnologie - Kategori:Etnologi

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit logie do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny AFangličtiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "logie" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama