Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz dear bylo nalezeno překladů: 32 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 26).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: dear
{dIr}
- upřímný
adj: dear
{dIr}
- srdečný
adj: dear
{dIr}
- ctěný
dear
{dIr}
- vážený
dear
{dIr}
- milý
dear
{dIr}
- drahý
Dear John - drahý Honzo
interj: dear me - jejda
interj: dear me - proboha
interj: dear me - jémine
n: [jmén.] Dearborn
příjmení, okres v USA {dIrbOrn}
- Dearborn
dearer
- dražší
adj: dearest
{dIrHst}
- nejdražší
dearie
- miláčku
adv: dearly
{dIrli:}
- velice
adv: dearly
{dIrli:}
- nesmírně
dearly
{dIrli:}
- draho
n: dearness
- drahota
n: pl. dears
- miláčci
v: dears
- drazí
n: pl. dears
- drahoušci
n: dearth
{dRQ}
- nouze
n: dearth
{dRQ}
- nedostatek
deary
{dIri:}
- drahoušku
deary
{dIri:}
- miláčku
endear
{endi:r}
- udělat atraktivním
adj: endearing
{endi:rIN}
- roztomilý
endearingly
- roztomile
n: endearment
{IndIrmHnt}
- pohlazení
n: endearment
{IndIrmHnt}
- laskání
endearment
{IndIrmHnt}
- zalíbení
sidearm
- boční zbraň

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit dear do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dear" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž