Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz beau bylo nalezeno překladů: 39 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 33).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: beau
{bC}
- galán
adj: beau
{bC}
- milý
n: beau
{bC}
- švihák
n: beau
{bC}
- nápadník
n: beau
{bC}
- fešák
n: beau
{bC}
- milenec
age before beauty - mladí pustí sednout staré
n: [jmén.] Beaumont
příjmení, město - Spojené státy americké {bCmOnt}
- Beaumont
n: [jmén.] Beauregard
příjmení {bCrIga:rd}
- Beauregard
n: beaut
- krasavec
n: beaut
- krasavice
adj: beauteous
- lepý
beautician
{bCtILHn}
- kosmetička
beautician
{bCtILHn}
- kosmetik
n: pl. beauties
{bju:ti:z}
- krásy
adj: beautified
- zkrášlený
beautifier
- zkrášlovadlo
adj: beautiful
{bju:tHfHl}
- překrásný
beautiful
{bju:tHfHl}
- pěkné (počasí)
beautiful
{bju:tHfHl}
- krásný
beautifully
{bju:tHfli:}
- krásně
v: beautify
{bju:tIfT}
- zkrášlit
n: beauty
{bju:ti:}
- nádhera
n: beauty
{bju:ti:}
- kráska
n: beauty
{bju:ti:}
- krasavice
beauty
{bju:ti:}
- krása
beauty is in the eye of the beholder
- krása je v oku pozorovatele
beauty is in the eye of the beholder
- každému se líbí něco jiného
beauty is only skin deep
- nesuď lidi podle vzhledu
beauty parlor
- kosmetický salón
beauty queen
- královna krásy
beauty salon
- salon krásy
beauty shop
- salon krásy
beauty spot
- znaménko krásy
n: beaux
{bC}
- milenec
n: beaux
{bC}
- nápadník
n: beaux arts
- krásná umění
bevy of beauties
- skupina hezkých žen
flambeau
- pochodeň

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit beau do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "beau" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž