Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz nice bylo nalezeno překladů: 32 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 27).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
(person) nice
{nTs}
- hodný
adj: nice
{nTs}
- příjemný
nice
{nTs}
- pěkný
adj: nice
{nTs}
- milý
nice
{nTs}
- hezký
n: A Nice Day - hezký den
n: [jmén.] Bernice
příjmení, ženské křestní jméno {bRni:s}
- Bernice
n: cornice
- římsa
cornice
- garnýž
n: [jmén.] Eunice
příjmení, ženské křestní jméno {ju:nHs}
- Eunice
n: [jmén.] Janice
příjmení, ženské křestní jméno {ZEnHs}
- Janice
n: nice cup of coffee
- kafíčko
nice smell
- vůně
adv: nice weather
- hezky
adv: nice weather
- pěkně
nice-looking
- půvabný
nice-looking
- pohledný
nice-looking
- hezky vypadající
adv: nicely
{nTsli:}
- pěkně rostlý
adv: nicely
{nTsli:}
- pěkně
nicely
{nTsli:}
- hezky
niceness
{nTsnHs}
- půvab
niceness
{nTsnHs}
- delikátnost
niceness
{nTsnHs}
- příjemné vystupování
nicer
{nTsR}
- hezčí
nicest
{nTsIst}
- nejhezčí
niceties
{nTsIti:z}
- delikátnosti
nicety
- delikátnost
UNICEF
{ju:nHsef}
- organizace pro vzdělání a zdraví dětí
adj: unicellular
{ju:nIseljHlR}
- jednobuněčný
[zem.] n: Venice
{venHs}
- Benátky
n: [jmén.] Venice
příjmení, ženské křestní jméno {venHs}
- Venice

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit nice do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "nice" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž