Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz kind bylo nalezeno překladů: 83 (přesná shoda: 17, obsahující výraz: 66).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
kind
{kTnd}
- žánr
kind
{kTnd}
- způsob
kind
{kTnd}
- třída
kind
{kTnd}
- typ
kind
{kTnd}
- skupina
kind
{kTnd}
- rod
n: kind
{kTnd}
- naturálie
kind
{kTnd}
- kategorie
adj: kind
{kTnd}
- přátelský
adj: kind
{kTnd}
- ohleduplný
adj: kind
{kTnd}
- milý
adj: kind
{kTnd}
- vlídný
n: kind
{kTnd}
- odrůda
kind
{kTnd}
- laskavý
kind
{kTnd}
- laskav
kind
{kTnd}
- hodný
kind
{kTnd}
- druh
all kinds of - všelijaký
another kind of - jiný
any kind of - jakýkoli
n: humankind
{hju:mHnkTnd}
- lidstvo
in all kinds of ways
- všelijak
n: kind of
- druh
kind of
- trochu
adj: kind-hearted
- dobrosrdečný
adv: kind-heartedly
- dobrosrdečně
n: kind-heartedness
- dobrosrdečnost
[fráz.] [hovor.] kinda
kind of {kIndH}
- trochu
kinder
{kTndR}
- děti - z Němčiny
kinder
{kTndR}
- děti - převzato z Němčiny
n: kindergarten
{kIndRga:rtHn}
- školka
adj: kindergarten
{kIndRga:rtHn}
- elementární
n: kindergarten
{kIndRga:rtHn}
- mateřská škola
kindergartener
- učitelka mateřské školy
- kindergartens
- {kIndRga:rtHnz}
- -
kindergartner
{kIndRga:rtnR}
- učitelka mateřské školy
adj: kindest
{kTndHst}
- nejlaskavější
adj: kindhearted
- dobrosrdečný
adv: kindheartedly
- dobrosrdečně
n: kindheartedness
- dobrosrdečnost
kindle
{kIndHl}
- zapalovat
kindle
{kIndHl}
- zapálit
v: kindled
{kIndHld}
- roznítil
adj: kindled
{kIndHld}
- roznícený
v: kindles
- rozněcuje
adj: kindlier
- vlídnější
adj: kindliest
- nejlaskavější
n: kindliness
- laskavost
n: kindling
{kIndlIN}
- roznícení
adj: kindling
{kIndlIN}
- rozněcující
kindly
{kTndli:}
- vlídně
kindly
{kTndli:}
- přátelsky
kindly
{kTndli:}
- dobrosrdečně
adv: kindly
{kTndli:}
- laskavě
kindness
{kTndnHs}
- dobrota
kindness
{kTndnHs}
- vlídnost
n: kindness
{kTndnHs}
- laskavost
kindred
{kIndrId}
- příbuzní
n: kindred
{kIndrId}
- příbuzenstvo
adj: kindred
{kIndrId}
- spřízněný
adj: kindred
{kIndrId}
- příbuzný
kindred
{kIndrId}
- přízeň
n: pl. kinds
{kTndz}
- druhy
n: mankind
{mEnkTnd}
- lidstvo
no kind of
- nijaký
n: [mat.] of the first kind
- prvního druhu
n: [mat.] of the second kind
- druhého druhu
rekindle
{ri:kIndHl}
- znovu oživit
some kind of
- nějaký
this kind of
- takový
this kind of
- takovýto
adj: unkind
{HnkTnd}
- nelaskavý
adj: unkind
{HnkTnd}
- bezcitný
adj: unkind
{HnkTnd}
- nepříjemný
adj: unkind
{HnkTnd}
- nepřívětivý
adj: unkind
{HnkTnd}
- nevlídný
adj: unkindest
- nejbezcitnější
adv: unkindly
- nelaskavě
adv: unkindly
- nevlídně
n: unkindness
- nevlídnost
what kind/sort of
- jaký
n: womankind
všeobecně
- ženy
n: womankind
- ženské pohlaví

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit kind do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kind" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž