Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz EAP bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 99).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
[eko.] EAP - Environmentální akční program pro střední a východní Evropu
[fráz.] a cheap drunk - opilec, který toho moc nesnese
a tempest in a teapot - mnoho povyku pro nic
as cheap as dirt - za babku
[eko.] biological weapon - biologická zbraň
by leaps and bounds - rychle
by leaps and bounds - skokem
adj: by leaps and bounds - mílovými kroky
adj: cheap
{Si:p}
- mizerný
[eko.] cheap
{Si:p}
- levný, laciný
adj: cheap
{Si:p}
- zlevněný
cheap
{Si:p}
- za babku
cheap
{Si:p}
- levně
cheap
{Si:p}
- levný
cheap
{Si:p}
- laciný
v: cheapen
{Si:pHn}
- zlevnit
cheapens
- snižuje cenu
adj: cheaper
{Si:pR}
- levnější
adj: cheapest
{Si:pHst}
- nejlevnější
cheapish
- spíše levný
adv: cheaply
{Si:pli:}
- levně
n: cheapness
{Si:pnHs}
- levnost
n: cheapness
{Si:pnHs}
- láce
n: cheapskate
{Si:pskJt}
- lakomec
n: cheapskate
{Si:pskJt}
- držgrešle
n: cheapskate
{Si:pskJt}
- krkoun
dirt cheap
- skoro zadarmo
dirt-cheap
- směšně laciný
feel cheap
- připadat si jako mizera
feel cheap
- cítit se mizerně
Grim Reaper
personifikace smrti
- zubatá (s kosou)
Grim Reaper
personifikace smrti
- smrtka (s kosou)
guineapig
- morče
heap
{hi:p}
- halda
heap
{hi:p}
- nakupit
n: heap
{hi:p}
- odval
n: heap
{hi:p}
- kupa
heap
{hi:p}
- hromada
heaped
{hi:pt}
- nahromaděný
heaping
{hi:pIN}
- hromadění
n: pl. heaps
{hi:ps}
- hromady
v: leap
{li:p}
- vyskočit
v: leap
{li:p}
- přeskočit
leap
{li:p}
- skok
leap
{li:p}
- skočit
leap
{li:p}
- skákat
v: leap out
- vyskočit
leap year
- přestupný rok
v: leaped
{lept}
- skočil
n: leaper
- skákač
leaper
- vyskakující atlet
v: leapfrog
{li:pfrOg}
- přeskočit
n: leapfrog
{li:pfrOg}
- přeskočení
v: leapfrog
{li:pfrOg}
- přemostit
adj: leaping
{li:pIN}
- vyskakující
adj: leaping
{li:pIN}
- skákající
adj: leaping
{li:pIN}
- skákací
leaps
{li:ps}
- skáče
adj: leapt
{lept}
- přeskočený
n: [jmén.] Minneapolis
{mIni:EpHlIs}
- město - Spojené státy americké
neap
- malý příliv
neap tide
- malý příliv
nuclear weapon
- nukleární zbraň
nuclear weapon
- jaderná zbraň
v: overleap
- přeskočit
adj: pineapple
{pTnEpHl}
- ananasový
n: [bot.] pineapple
{pTnEpHl}
- ananas
n: [voj.] [slang.] pineapple
{pTnEpHl}
- ruční granát
quantum leap
- kvantový přechod
v: reap
{ri:p}
- sklízet
reaper
{ri:pR}
- žací stroj
n: reaper
{ri:pR}
- sekačka
reaping
{ri:pIN}
- sklizeň
adj: reaping
{ri:pIN}
- sklízející
reappear
{ri:HpIr}
- znovu se objevit
reappearance
{ri:HpIrHns}
- nový výskyt
reappeared
{ri:HpIrd}
- znovu se objevil
v: reappears
{ri:HpIrz}
- znovu se objevuje
v: reapply
{ri:Hpli:}
- znovu zažádat
reappoint
{ri:HpYnt}
- opětovně jmenovat
reappoint
{ri:HpYnt}
- znovu dosadit
n: reappointment
{ri:HpYntmHnt}
- opětovné jmenování
n: reappraisal
{ri:HprJzHl}
- přehodnocení
v: reappraise
{ri:HprJz}
- přehodnotit
adj: reappraised
{ri:HprJzd}
- přehodnocený
v: reappraised
{ri:HprJzd}
- přehodnotil
adj: reappraised
{ri:HprJzd}
- reklasifikovaný
scrapheap
- staré železo
n: scrapheap
- šrot
n: seaplane
- hydroplán
n: seaport
{si:pOrt}
- přístav
spoil heap
- odval
teapot
{ti:pa:t}
- konvice na čaj
teapot
{ti:pa:t}
- čajová konvice
n: weapon
{wepHn}
- zbraň
n: weaponry
{wepHnri:}
- výzbroj
n: weaponry
{wepHnri:}
- zbraně
n: weapons
{wepHnz}
- zbraně
n: weapons plutonium
- zbraňové plutonium
[zkr.] WMD (weapons of mass destruction)
- zbraně hromadného ničení

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit EAP do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "EAP" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž