Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz láce bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
láce - cheapness n:
{Si:pnHs}
ablace - ablation
acylace - acylation n:
afilace - affiliation
{HfIli:JLHn}
akumulace - accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
akumulace vody - water storage [eko.]
amplitudová modulace - amplitude modulation
anihilace - annihilation n:
{HnTHlJLHn}
artikulace - articulation n:
{a:rtIkjHlJLHn}
asimilace - assimilation n:
{HsImHlJLHn}
autokorelace - autocorrelation
matematika, zpracování signálů
autoregulace - autoregulation n:
autoregulace krajiny - landscape self regulation [eko.]
bioakumulace - bioaccumulation [eko.]
biokumulace - bioaccumulation [eko.]
biomanipulace - biomanipulation [eko.]
cenová regulace - price control
cenová regulace - regulation of prices
cirkulace - circulation n:
{sRkjHlJLHn}
cirkulace pesticidu v prostředí - pesticide circulation in environment [eko.]
další formulace - restatement
{ri:stJtmHnt}
deeskalace - de-escalation
defibrilace - defibrillation
deflace - deflation n:
{dIflJLHn}
deflace - disinflation n:
{dIsInflJLHn}
dekarboxylace - decarboxylation n:
demodulace - demodulation n:
{di:ma:ZHlJLHn}
depilace - depilation n:
deprese populace škůdce - pest population depression [eko.]
deregulace - deregulation n:
{di:regjHlJLHn}
desenzibilace - desensitizing
destilace - distillation
{dIstIlJLHn}
dezinflace - disinflation
{dIsInflJLHn}
disimilace - dissimilation n:
dobře placený - well-paid adj:
dynamika populace - population dynamics [eko.]
efektivnost řízení populace - efficiency and population control [eko.]
ejakulace - ejaculation n:
ekonomická regulace - economic regulation [eko.]
ekvivalent populace - p.e. [eko.]
elektrická instalace - electrical installation [tech.]
elektrická instalace vozidla - vehicle wiring
elektroinstalace - wiring n:
{wTrIN}
emulace - emulation n:
{emjHlJLHn}
emulace - emulations pl.
epilace - epilation
Error Message Replace User - EMRU [zkr.]
Error Replace User - ERU [zkr.]
eskalace - escalation n:
{eskHlJLHn}
eskalace - upsurge n:
{ApsRZ}
etylacetát - ethyl acetate [eko.]
exhalace - emissions pl.
{ImILHnz}
exhalace - exhalation n:
{ekshHlJLHn}
extrapolace - extrapolation [eko.]
{IkstrEpHlJLHn}
extrapolace do oblasti nízkých dávek - high-to-low-dose extrapolation [eko.]
Proces odvození (předpovědi) účinků a rizika při nízkých dávkách na základě účinků pozorovaných při dávkách vysokých (viz. extrapolace)
fascikulace - fasciculation
fázová modulace - phase modulation n:
felace - blowjob n: [sex.]
orální sex
felace - fellatio n:
fibrilace - fibrillation n:
{fIbrIlJLHn}
flokulace - flocculation n:
flokulace (vodárenství) - flocculation [eko.]
fond na podpláce - slush fund n:
formulace - formations pl.
{fOrmJLHnz}
formulace - formulae n:
formulace - formulation n:
{fOrmjHlJLHn}
formulace - verbalization n:
formulace - wording n:
{wRdIN}
fotosyntetická asimilace - photosynthetic assimilation [eko.]
frekvenční modulace - frequency modulation
gestikulace - gesticulation n:
gestikulace - signing n:
{sTnIN}
granulace - graining n:
granulace - granulation n:
{grEnjHlJLHn}
gratulace - congrats n:
gratulace - congratulation n:
{kHngrESHlJLHn}
halace - halation n:
homotermická cirkulace - homothermic circulation [eko.]
hustota populace škůdce - pest population density [eko.]
hybná síla populace - population momentum [eko.]
hyperinflace - galloping inflation n: [fin.]
hyperinflace - hyperinflation n:
{hTpRInflJLHn}
hyperinflace - runaway inflation
chelace - chelation [med.]
I Hate This F---ing Place - IHTFP [zkr.]
imatrikulace - matric n:
imatrikulace - matriculation n:
inflace - inflation
{InflJLHn}
inflace tažená poptávkou - demand-pull inflation
inflace tlačená náklady - cost-push inflation
inhalace - inhalation n:
{InHlJLHn}
inokulace - inoculation [eko.]
{Ina:kjHlJLHn}
insolace - insolation
instalace - fitting n:
{fItIN}
instalace - installation
{InstHlJLHn}
instalace - installations n:
{InstHlJLHnz}
instalace - installment
{InstOlmHnt}
instalace plynovodu - gas fitting n:
insuflace - insufflation
interpelace - interpellation n:
interpolace - interpolating n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit láce do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "láce" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž