Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz přístav bylo nalezeno překladů: 61 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 52).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
přístav - docks
{da:ks}
přístav - dockside n:
{da:ksTd}
přístav - h n:
{JS}
přístav - harbor n:
{ha:rbR}
přístav - harbour n:
{ha:rbR}
přístav - haven
{hJvHn}
přístav - marina n:
{mRi:nH}
přístav - port
{pOrt}
přístav - seaport n:
{si:pOrt}
bezcelní přístav - free port
bezpečný přístav - safe harbor n:
celní přístav - port of entry
dělník v přístavu - stevedore
{sti:vHdOr}
kotvit v přístavu - harbour v:
{ha:rbR}
malé přístavy - marinas
{mRi:nHz}
nouzový přístav - harbour of refuge n:
Pearl Harbor, přístav na Havajských ostrovech - Pearl Harbor n: [zem.]
připlout, vplout (někam, do přístavu) - sail in [fráz.]
přistává - lands v:
{lEndz}
přistávací - landing adj:
{lEndIN}
přistávací dráha - landing strip n:
přistávací dráha - runway n:
na letišti {rAnwJ}
přistávací kolo - landing gear n:
přistávací modul - landing craft n:
přistávací plocha pro vrtulník - helipad
přistávací plocha pro vrtulník - pad n:
{pEd}
přistávací plošina pro vrtulník - heliport
přístavba - annex
{Hneks}
přístavba - annexe n:
přístavba - outbuilding n:
přístavby - annexes n:
{HneksIz}
přístavek - annex n:
{Hneks}
přístavek - ell n:
{el}
přístavek - outbuilding n:
přistavený - placed adj:
{plJst}
přistavený - put close
přistavět - build up v:
přístaviště - dock
{da:k}
přístaviště - dockland
přístaviště - dockside
{da:ksTd}
přístaviště - dockyard
{da:kja:rd}
přístaviště - harbourage n:
přístaviště - quay n: 6 6
{ki:}
přístaviště - wharf n:
{wOrf}
přístav - port adj:
{pOrt}
přístavní dělník - longshoreman
přístavní hráz - jetty
{Zeti:}
přístavní hráz - mole
{mCl}
přístavní hráz - pier n:
{pIr}
přístavní hráz - quay n: 5 5
{ki:}
přístavní hráze - jetties
přístavní město v Chile - Valparaiso
{vElpRJsC}
přístavní správa - harbour-authorities
přístavy - havens n: pl.
{hJvHnz}
přístavy - ports n: pl.
{pOrts}
řecké přístavní město - Salonika
Sanfranciský přístav - San Francisco Bay
slovní přístavek - apposition
svobodný přístav - free port
vesmírný přístav - spaceport
{spJspOrt}
zóna volného obchodu (volný přístav) - free trade zone /free port/ [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit přístav do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "přístav" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž