Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz reap bylo nalezeno překladů: 20 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 19).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: reap
{ri:p}
- sklízet
Grim Reaper
personifikace smrti
- zubatá (s kosou)
Grim Reaper
personifikace smrti
- smrtka (s kosou)
reaper
{ri:pR}
- žací stroj
n: reaper
{ri:pR}
- sekačka
reaping
{ri:pIN}
- sklizeň
adj: reaping
{ri:pIN}
- sklízející
reappear
{ri:HpIr}
- znovu se objevit
reappearance
{ri:HpIrHns}
- nový výskyt
reappeared
{ri:HpIrd}
- znovu se objevil
v: reappears
{ri:HpIrz}
- znovu se objevuje
v: reapply
{ri:Hpli:}
- znovu zažádat
reappoint
{ri:HpYnt}
- opětovně jmenovat
reappoint
{ri:HpYnt}
- znovu dosadit
n: reappointment
{ri:HpYntmHnt}
- opětovné jmenování
n: reappraisal
{ri:HprJzHl}
- přehodnocení
v: reappraise
{ri:HprJz}
- přehodnotit
adj: reappraised
{ri:HprJzd}
- přehodnocený
v: reappraised
{ri:HprJzd}
- přehodnotil
adj: reappraised
{ri:HprJzd}
- reklasifikovaný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit reap do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "reap" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž