Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz skok bylo nalezeno překladů: 56 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 53).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
skok - jump
{ZAmp}
skok - leap
{li:p}
skok - lunge n:
{lAnZ}
hod z výskoku v basketbalu - jump shot
mikroskok - microjump n:
mikroskoky - microjumps n: pl.
skok - lead n:
{li:d}
skok v závodu - a head start
nestálý (skokový) stav - jump state [eko.]
odskok - rebound n:
{ri:bVnd}
poskok - capriole n:
poskok - dogsbody n:
poskok - factotum n:
poskok - flunkey n:
poskok - flunky n:
poskok - stooge n:
poskok - yes man n:
proskok - pass through
římskokatolický - Roman Catholic
římskokatolický kostel - Roman Catholic Church
skok daleký - broad jump
skok daleký - long jump
skok do vody - dive
{dTv}
skok do výšky - high jump
skok na lyžích - ski jump
skok na lyžích - ski-jump
skok o tyči - pole jump n: [sport.]
skok o tyči - pole vault n: [sport.]
skok o tyči - pole-jump n: [sport.]
skok střemhlav - dive
{dTv}
skok vysoký - high jump
skokan - jumper n: [sport.]
{ZAmpR}
skokan do vody - diver
{dTvR}
skokan do výšky - high jumper
skokan na trampolíně - trampolinist
skokan o tyči - pole vaulter n: [sport.]
skokan o tyči - pole-vaulter
skokan o tyči - vaulter
skokan volský - bullfrog n:
skokem - by leaps and bounds
trojný skok - triple jump
trojskok - triple jump n:
úskok - contrivance n:
{kHntrTvHns}
úskok - craft
{krEft}
úskok - dodge
{da:Z}
úskok - ruse
{ru:z}
úskok - scheme
{ski:m}
úskok - sleight n:
{slTt}
úskok - subterfuge n:
{sAbtRfju:Z}
úskok - trick n:
{trIk}
úskok - wile n:
{wTl}
skok - capriole n:
zajít na skok - drop in
skok - understudy n:
{AndRstAdi:}
získat náskok - draw away
zvítězit s velkým náskokem - by a country mile

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit skok do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "skok" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž