Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz zbraň bylo nalezeno překladů: 40 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 37).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
zbraň - arm n:
{a:rm}
zbraň - gun n:
{gAn}
zbraň - weapon n:
{wepHn}
atomová zbraň - nuke
{nu:k}
bezbrankový - goalless adj:
bezbranná osoba - a babe in the woods n:
bezbrannost - defencelessness n:
bezbranný - armless
bezbranný - defenceless adj:
bezbranný - naked adj:
{nJkHd}
bezbranný - vulnerable adj:
{vAlnRHbHl}
biologická zbraň - biological weapon [eko.]
biologické zbraně - biological warfare
boční zbraň - sidearm
dlouhá tyč jako zbraň - quarterstaff
druh zbraně - quarterstaff
harašení zbraněmi - warmongering n:
{wOrma:NgRIN}
jaderná zbraň - nuclear weapon
Kalašnikov (útočná zbraň sovětské výroby) - AK47 = Kalashnikov n: [voj.]
klid zbraní - cease-fire
metoda sebeobrany beze zbraně - jujitsu
{Zu:ZItsu:}
nukleární zbraň - nuclear weapon
pašerák zbraní - gunrunner n:
{gAnrAnR}
pašování zbraní - gunrunning n:
pouzdro na zbraň - scabbard
{skEbRd}
povolat do zbraně - call up
řinčení zbraněmi, vyhrožování válkou - saber rattling
spustit např. zbraň - set off
střelná zbraň - fire-arm
střelná zbraň - firearm
{fTRa:rm}
střelné zbraně - firearms
{fTRa:rmz}
ve zbrani - up in arms
zamířit (střelnou zbraň), nastavit, zafixovat - zero in a
zbraň boxer - knuckleduster
zbraně - arms
{a:rmz}
zbraně - guns
{gAnz}
zbraně - weaponry n:
{wepHnri:}
zbraně - weapons n:
{wepHnz}
zbraně hromadného ničení - WMD (weapons of mass destruction) [zkr.]
zbraňové plutonium - weapons plutonium n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit zbraň do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "zbraň" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž