Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz skočit bylo nalezeno překladů: 44 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 40).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
skočit - jump
{ZAmp}
skočit - leap
{li:p}
skočit - lunge v:
{lAnZ}
skočit - spring
{sprIN}
naskočit - jump in v:
odskočit - bounce
{bVns}
odskočit - bounce back v:
odskočit - dap v:
odskočit si - nip off
odskočit si - nip off to the loo
odskočit zpět - bounce back
proskočit - jump through v:
přeskočit - leap v:
{li:p}
přeskočit - leapfrog v:
{li:pfrOg}
přeskočit - overleap v:
přeskočit - skip v:
{skIp}
přeskočit - vault over v:
přiskočit - spring to v:
seskočit - get down v:
seskočit - jump off v:
skočit do řeči - butt in
skočit na něco (nějaký trik) - fall for st. [frsl.]
skočit z letadla - skydive n:
skočit, stočit se zpět - resile v:
skočit, vložit se (do řeči) - sail in [fráz.] [hovor.]
uskočit - dodge v:
{da:Z}
vplout, vtrhnout, skočit do řeči, pustit se do něčeho - totéž co "sail in" - sail into [fráz.]
vskočit do řeči - cut in
vyskočit - bail out v:
vyskočit - bob up v:
vyskočit - jump on v:
vyskočit - leap v:
{li:p}
vyskočit - leap out v:
vyskočit - spring up v:
vyskočit s padákem - bail out
zaskočit - go around v:
zaskočit - look in v:
zaskočit - pop down v:
jít na chvíli někam
zaskočit - stand in v:
zaskočit - waylay v:
zaskočit ke - look in on
zaskočit tě nepřipraveného - catch you off guard
zaskočit za - fill in for
zaskočit za - pinch-hit n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit skočit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "skočit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž