Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz adapt bylo nalezeno překladů: 34 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 30).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: adapt
{HdEpt}
- upravit
v: adapt
{HdEpt}
- přizpůsobovat
v: adapt
se {HdEpt}
- přizpůsobit
v: adapt
{HdEpt}
- adaptovat
adaptability
{HdEptHbIlHti:}
- přizpůsobivost
adj: adaptable
{HdEptHbHl}
- přizpůsobitelný
n: adaptation
{EdHptJLHn}
- úprava
n: adaptation
{EdHptJLHn}
- adaptace
[eko.] adaptation.
- adaptace
n: pl. adaptations
{EdEptJLHnz}
- adaptace
adj: adapted
{HdEptHd}
- přizpůsobený
n: adapter
{HdEptR}
- adaptér
n: pl. adapters
{HdEptRz}
- adaptéry
adapting
{HdEptIN}
- upravení
v: adapting
{HdEptIN}
- přizpůsobení
v: adapting
{HdEptIN}
- adaptovaní
n: adapting pipe
- tvarovka
adj: adaptive
{HdEptIv}
- přizpůsobivý
adj: adaptive
{HdEptIv}
- adaptivní
[eko.] adaptive expectations hypothesis
- hypotéza adaptivních očekávání
n: [tech.] adaptive logic
- adaptivní logika
adv: adaptively
- adaptivně
n: adaptor
{HdEptR}
- rozdvojka
n: adaptor
{HdEptR}
- rozvodka
adaptor
{HdEptR}
- adaptér
n: pl. adaptors
- rozvodky
adj: maladaptive
- špatně se adaptující
nonadaptive
- nepřizpůsobivý
[eko.] organism adaptability
- přizpůsobivost organismu
[eko.] organism adaptability
- adaptabilita organismu
[eko.] system adaptibility
- adaptivnost systému
adj: unadapted
- nepřizpůsobený
adj: unadaptive
- nepřizpůsobivý
[eko.] vital cycle adaptation of parasite and host
- přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit adapt do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "adapt" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž