Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz give bylo nalezeno překladů: 118 (přesná shoda: 18, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: give
{gIv}
- způsobit
v: give
{gIv}
- poskytovat
n: give
{gIv}
- poddajnost
give
{gIv}
- podat
give
{gIv}
- předat
give
{gIv}
- poskytnout
give
{gIv}
- povolit
give
{gIv}
- pružnost
give
{gIv}
- vyslovit
give
{gIv}
- udělit
v: give
{gIv}
- pořádat
give
{gIv}
- dejte
give
{gIv}
- dej
v: give
{gIv}
- darovat
v: [neprav.] give
{gIv}
- give/gave/given
give
{gIv}
- věnovat
give
{gIv}
- dávat
give
{gIv}
- dát
n: a dead giveaway - jasné znamení
be given - konat se
v: be given - dostávat se
v: [neprav.] forgive
{fRgIv}
- forgive/forgave/forgiven
v: forgive
{fRgIv}
- odpouštět
v: forgive
{fRgIv}
- odpustit
v: forgive!
- odpusťte!
adj: forgiven
{fRgIvHn}
- prominutý
adj: forgiven
{fRgIvHn}
- odpuštěný
v: [neprav.] forgiven
{fRgIvHn}
- forgive/forgave/forgiven
n: forgiveness
{fRgIvnHs}
- odpuštění
v: forgives
- odpouští
[sex.] give a blow job
- vykouřit ptáka
give a call
- zavolat
give a hard time
- dělat potíže
give a hard time
- ztrpčovat život
give a lift/ride to
- svézt
give a message
- vyřídit
n: give and take
- kompromis
give and take
- vzájemné ústupky
give and take
- kompromisy
v: give away
- udělovat
v: give away
- rozdávat
v: give away
- rozdat
v: give away
- prozradit
give back
- vrátit
give back
- vracet
v: give birth
- porodit
give birth to
- rodit
give birth to
- porodit
give change for
- rozměnit
give chase
- začít pronásledovat
v: give ear
- naslouchat
give evidence
- svědčit
v: give forth
- vypustit
v: give in
- vzdát se
v: give in
- poddat se
give it a try
- zkusit to
give it the deep six
- vykašlat se na to
give it to him
- dej mu to
give it to him
- dej mu co proto
give me a call
- zavolej mi
give me a hand
- pomoz mi
give notice
- vypovědět úmluvu
give notice
- dát výpověď
v: give off
- vydávat
v: give off
- vypouštět
give oneself up
- oddat se
v: give out
- vydávat
v: give out
- rozdávat
v: give out
- rozdat
give reasons for
- zdůvodnit
give rise
- dát vzniknout
[fráz.] give somebody a raw deal
- jednat s někým nespravedlivě
[fráz.] give someone a piece of mind
- říct někomu něco (negativního) od srdce
v: give suck
- kojit
give thanks
- vzdát dík
v: give the devil his due
- být spravedlivý/rovný i k nepříteli
v: give the devil his due
- dát každému, co jeho jest
give the eye
- podívat se na
give the gate
- dát košem
give the glad eye
- dělat oči na
give the sack
- dát padáka
v: give up
- vzdávat se
v: give up
- přestat
v: give up
- vzdát
v: give up
- vzdát se
v: give up
- vzdávat
v: give up on
- vykašlat se na
give vent
- dát průchod
v: give way
- uvolnit
v: give way
- ustoupit
v: give way
- prasknout
v: give way
- povolit
give way
- zřítit se
give way
- podlomit se
v: give way to
- propadat
v: give what for
- dát co proto
v: give!
- dej!
v: give!
- dejte!
adj: give-and-take
- kompromisní
n: give-and-take
- kompromis
give-and-take
- vzájemné ústupky
give-away
- téměř zadarmo
n: give-away
- neúmyslné prozrazení
giveaway
{gIvHwJ}
- téměř zadarmo
n: giveaway
{gIvHwJ}
- prozrazení
n: giveaway
{gIvHwJ}
- neúmyslné prozrazení
adj: giveaway
{gIvHwJ}
- levný
giveaway
{gIvHwJ}
- reklamní dar
adj: given
{gIvHn}
- určený
adj: given
{gIvHn}
- stanovený
adj: given
{gIvHn}
- daný
adj: given
{gIvHn}
- dohodnutý
n: given
{gIvHn}
- dán
v: given
{gIvHn}
- dal
v: [neprav.] given
{gIvHn}
- give/gave/given
prep: given
{gIvHn}
- vzhledem k
prep: given
{gIvHn}
- při
given name
- křestní jméno

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit give do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "give" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž