Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz management bylo nalezeno překladů: 32 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 27).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: management
{mEnHZmHnt}
- správa
n: management
{mEnHZmHnt}
- management
n: management
{mEnHZmHnt}
- vedení
adj: management
{mEnHZmHnt}
- řídící
n: management
{mEnHZmHnt}
- řízení
n: board of management - management
demand management - řízení poptávky
[eko.] demand side management. - poptávkově orientované řízení
[eko.] environmental management system
Ta součást celkového systému managementu, která využívá organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k rozvíjení, uplaťnování, dosahování, přrzkoumávání a udržování environmentální politiky.
- systém environmentálního managementu
[eko.] environmental management system audit
Systematický a dokumentovaný ověřovací proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, které umožňují určit, jestli systém environmentálního managementu stanovaným organizací, a sdělit výsledky tohoto procesu vedení podniku.
- audit systému environmentálního managementu
[eko.] environmental management system audit
- audit systému environmentálního managementu
[eko.] environmental management system audit criteria
zájmy, praktiky, postupy nebo požadavky jako například prvky ISO 14001 a v případě potřeby i všechny další požadavky na EMS, se kterými auditor porovnává shromážděný soubor průkazných informací o systému environmentálního managementu organizace.
- kritéria auditu systému environmentálního managementu
[eko.] fish-pond management
- obhospodařování rybníků (chovných)
[eko.] Integrated Pest Management (IPM).
- integrovaný management škůdců (IPM)
[eko.] landscape management
- péče o krajinu
n: management of a comp
- představenstvo
[eko.] management performance indicator
- indikátor řízení environmentálního profilu
n: pl. managements
{mEnIZmHnts}
- vedení
micromanagement
{mTkrCmEnIZmHnt}
- zvládnutí do detailů
n: middle management
- střední úroveň řízení
n: mismanagement
{mIsmEnIZmHnt}
- špatná správa
n: mismanagement
{mIsmEnIZmHnt}
- korupce
n: [it.] object-oriented database management system
- řídící systém objektově orientované databáze
[eko.] risk management
- řízení rizika
[eko.] sustainable forest management
- udržitelné lesní hospodářství
[eko.] total quality management
- řízení celkové kvality
[eko.] waste management
- odpadové hospodářství
[eko.] waste management act
- zákon o odpadech
n: [eko.] waste management system
Systém zacházení nebo úpravy odpadu před jeho vypuštěním do životního prostředí.
- odpadové hospodářství
[eko.] water management landscape
- vodohospodářská krajina
[eko.] water management structure
- vodohospodářská stavba
[eko.] water quality management
- řízení jakosti vody vodního útvaru

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit management do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "management" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž