Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz řízení bylo nalezeno překladů: 113 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
řízení - administration
{EdmInIstrJLHn}
řízení - conduct n:
{kAndHkt}
řízení - control
{kHntrCl}
řízení - controls n: pl.
{kHntrClz}
řízení - direction n:
{dRekLHn}
řízení - lead n:
{li:d}
řízení - leading n:
{li:dIN}
řízení - management n:
{mEnHZmHnt}
řízení - operation
{a:pRJLHn}
řízení - proceeding
{prHsi:dIN}
řízení - steerage n:
řízení - steering n:
{stIrIN}
řízení - superintendence n:
budovy a zařízení - plant and equipment n:
bytové zařízení - furnishing n:
{fRnILIN}
centrální řízení hospodářství - statist
{stJtIst}
čtecí zařízení - autocue n:
direktivní řízení (příkaz a kontrola) - command and control. [eko.]
efektivnost řízení populace - efficiency and population control [eko.]
elektromechanické zařízení - electromechanical device n:
elektronické zařízení - electronic device n:
indikátor řízení environmentálního profilu - management performance indicator [eko.]
klimatizační zařízení - air conditioner n:
klimatizační zařízení - air-conditioner n:
kódovací zařízení - encoder n:
korporatistický model řízení - corporatist model of regulation [eko.]
laboratorní zařízení - glove box n:
uzavřený prostor vybavený gumovými rukavicemi pro manipulaci s obsahem bez nebezpečí kontaminace
liberální styl řízení - laissez-faire
místní nařízení - by-laws
místní nařízení - bylaw
{bTlO}
moderní vyspělé zařízení - sophisticated equipment
náklady, řízení - costs, engineering [eko.]
nápravné zařízení - borstal n:
nápravné zařízení - detention home
nařízení - commanding n:
{kHmEndIN}
nařízení - decree n:
{dIkri:}
nařízení - directive
{dRektIv}
nařízení - fiat n:
{fTEt}
nařízení - mandate n:
{mEndJt}
nařízení - order
{OrdR}
nařízení - ordinances n: pl.
{OrdHnHnsIz}
nařízení - prescript n:
nařízení - regulation
{regjHlJLHn}
nařízení - regulations n:
{regjHlJLHnz}
nařízení - ruling n:
{ru:lIN}
nařízení - statute n:
{stESu:t}
nařízení - ukase n:
slovanský základ ukázat {ju:kJz}
nařízení - writ n:
{rIt}
nepotřebné zařízení - a fifth wheel n:
nimrat se s drobným předmětem (obvykle elektronickým zařízením) - frob v:[it.][slang.]
http://en.wikipedia.org/wiki/Frob
obráběcí zařízení - tooling
{tu:lIN}
odvodňovací zařízení - drainage equipment [eko.]
páskové zařízení - tape drive n:
periferní zařízení - peripherals n:
{pRIfRHlz}
pískovací zařízení - sandblaster n:
podřízení - submission n:
{sHbmILHn}
podřízení pravidlům - regularisation
podřízení pravidlům - regularization
politické zřízení - polity n:
{pa:lHti:}
poptávkově orientované řízení - demand side management. [eko.]
pořízení - acquisition n:
{EkwHzILHn}
pořízení - purchase n:
{pRSHs}
přenosná zařízení - portables n:
{pOrtHbHlz}
řádné soudní řízení - due process of law n:
řízení agendy - agenda control [eko.]
řízení celkové kvality - total quality management [eko.]
řízení jakosti vody vodního útvaru - water quality management [eko.]
řízení krajiny - landscape administration [eko.]
řízení kvality - quality control
řízení poptávky - demand management
řízení rizika - risk management [eko.]
řízení s posilovačem - power steering
servořízení - power steering n:
seřízení - adjustment n:
{HZAstmHnt}
seřízení - setup n:
{setAp}
seřízení motoru - fine-tuning
sledovací zařízení - monitoring device n:
soudní nařízení - assize n:
soudní řízení - trial n:
{trTHl}
sportovní zařízení - sports complex
strojní zařízení - plant n:
{plEnt}
střední úroveň řízení - middle management n:
šifrovací zařízení - scrambler n:
technické zařízení budov - building services [stav.]
trestní řízení - prosecution n:
{pra:sHkju:LHn}
tržní nařízení (regulace) - marketing order [eko.]
Vložení omezení funkčnosti do programu (DRM). Hardwarové zařízení, pro které byl program výrobcem vyvinut, přestane fungovat pokud uživatel program pozmění resp. uživateli je zamezeno přizpůsobit program svým potřebám. (porušení svobody 1 z definice svobo - tivoisation n: [it.]
termín vymyslel Richard Stallman
vnitřní zařízení - internals n:
vrtné zařízení - rig n:
{rIg}
výběrové řízení - pitch n:
tender {pIS}
vyhazovací zařízení - ejector
vyřízení - clearance n:
{klIrHns}
vyřízení - dispatch n:
{dIspES}
vyřízení - execution n:
{eksHkju:LHn}
z moci úřední, z úředního nařízení (stejně tak ex offo) - ex officio adv:
zařízení - apparatus n:
{EpREtHs}
zařízení - appliance
{HplTHns}
zařízení - arrangement n:
{RJnZmHnt}
zařízení - convenience
{kHnvi:njHns}
zařízení - device n:
{dIvTs}
zařízení - devices n: pl.
{dIvTsHz}
zařízení - equipment
(vybavení) {IkwIpmHnt}
zařízení - facility n:
{fHsIlIti:}
zařízení - fitment n:
zařízení - gadget n:
{gEZHt}
zařízení - machinery n:
{mHLi:nRi:}
zařízení - plant n:
{plEnt}
zařízení - unit n: [tech.]
{ju:nHt}
zařízení drážního vozidla - rolling stock apparatus [tech.]
zařízení k pečení - roaster n:
{rCstR}
zařízení kuchyně - kitchenware
{kISHnwer}
zařízení na ochranu vody - water protection construction [eko.]
zařízení s elektronovou trubicí - klystron adj:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit řízení do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "řízení" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž