Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz hold bylo nalezeno překladů: 120 (přesná shoda: 20, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
hold
{hCld}
- zadržovat
hold
{hCld}
- uchovávat
hold
{hCld}
- pořádat
n: hold
{hCld}
- úchytka
n: hold
{hCld}
- uchopení
n: hold
{hCld}
- sevření
v: hold
{hCld}
- obsahovat
n: hold
{hCld}
- držení
v: [neprav.] hold
{hCld}
- hold/held/held
hold
{hCld}
- postavení
hold
{hCld}
- podržet
hold
{hCld}
- udržovat
hold
{hCld}
- udržet
hold
{hCld}
- držet
hold
{hCld}
- činit
hold
{hCld}
- vytrvat
v: hold
{hCld}
- věřit
v: hold
{hCld}
- domnívat se
v: hold
{hCld}
- zadržet
v: hold
{hCld}
- mít kapacitu
a household name - jméno známé osobnosti
beauty is in the eye of the beholder - krása je v oku pozorovatele
beauty is in the eye of the beholder - každému se líbí něco jiného
v: behold
{bIhCld}
- vidět
v: behold
{bIhCld}
- spatřit
behold
{bIhCld}
- zřít
v: [bás.] behold
{bIhCld}
- uzřít
adj: beholden
někomu {bIhCldHn}
- zavázán
n: beholder
{bi:hCldR}
- divák
n: pl. beholders
- diváci
adj: bondholder
{ba:ndhCldR}
- držitel obligací
bondholder
{ba:ndhCldR}
- majitel dluhopisu
catch hold of
- zachytit
copyhold
- závislá držba
copyhold
- nájemní statek
copyholder
- nájemce statku
[eko.] ecological threshold
- ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod
n: foothold
{fUthCld}
- základ
n: foothold
{fUthCld}
- opora
n: freehold
{fri:hCld}
- neomezené vlastnictví
n: freeholder
- soukromník
freeholder
- vlastník pozemku
fundholders
- držitel cenných papírů
fundholding
- spravující finance
n: gasholder
- plynojem
get hold of
- zmocnit se
get hold of
- chopit se
n: handhold
- záchyt
n: handhold
- záchyt v horolezectví
handhold
- rukojeť
n: heholder
- pozorovatel
hold a meeting
- mít schůzi
v: hold back
- zadržovat
hold back
- zadržet
v: hold down
- utlačovat
v: hold down
- omezovat
n: hold down
- udržet si zaměstnání
hold fast
- držet pevně
v: hold firm
- neustupovat
v: hold ground
- neustoupit
v: hold in
- krotit
v: hold in
- kontrolovat
hold it
- počkej
v: hold off
- zpozdit
v: hold off
- zdržovat
v: hold off
- odsunout
v: hold off
- odložit
v: hold off
- odkládat
v: hold on
- vytrvat
v: hold on
- přidržet
v: hold on
- počkat
v: hold one's ground
- neustoupit
hold one's own
- trvat na svém
hold open
- zachovat neobsazené
hold out
- vydržet
hold the line
- uhájit kurz
v: hold up
- vydržet
v: hold up
- zadržet
v: hold up
i mravně, finančně
- podporovat
hold water
- nepropouštět vodu
hold water
- být nepromokavý
hold your horses
- kroť se!
v: hold!
- zadrž!
hold!
- drž!
n: hold-out
- průtah
n: [hovor.] hold-over
- rest
n: hold-over
- zbytek
n: hold-over
- přežitek
n: hold-up
- přepadení
adj: holdable
- přechovávatelný
adj: holdable
- držitelný
n: holdall
- brašna
n: holdback
- zachování
Dean Holden
Eliezer {hCldHn}
- Kristoffer
holder
{hCldR}
- majitel
n: holder
{hCldR}
- držák
holder
{hCldR}
- držadlo
holder
{hCldR}
- držitel
n: holders
{hCldRz}
- držitelé
holding
{hCldIN}
- držba (cenných papírů)
holding
{hCldIN}
- držba
holding
{hCldIN}
- vlastnictví
n: holding
{hCldIN}
- držení
(participle) holding
{hCldIN}
- drže
[eko.] holding company
- holdingová společnost
holding company
- holdingová společnos
holdings
{hCldINz}
- holdingové organizace
n: holdout
{hCldVt}
- průtah
v: holds
{hCldz}
- drží
v: holds
{hCldz}
- má kapacitu
n: holdup
{hCldAp}
- přepadení
n: holdup
{hCldAp}
- zpoždění
n: holdup
{hCldAp}
- zdržení
household
{hVshCld}
- domácnost
[eko.] household production function
- produkční funkce domácnosti
household sector
- sektor domácností
n: household word
- běžné označení
household word
- okřídlené slovo
n: householder
{hVshCldR}
- hospodář
householder
{hVshCldR}
- majitel domu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit hold do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "hold" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž